ВАС потвърди решение на КЗП за нелоялна практика при договори за мобилен интернет

33031-Court_HammerВърховният административен съд (ВАС) потвърди решението на Комисията за защита на потребителите (КЗП), че телекомуникационно дружество прилага нелоялна практика, като представя по заблуждаващ начин информацията за метода на изчисляване на цената за мобилния интернет трафик на данни в мрежата си, съобщават от пресцентъра на Комисията.

В договора си с общи условия телекомът посочва, че таксуването е на всеки килобайт съгласно тарифния план, но премълчава факта, че съществува минимална цена за всяко влизане в мрежата (интернет сесия), която се равнява на 1 МВ трафик на данни. Потребителят не е информиран за това обстоятелство и си създава погрешно впечатление за пресмятането на цената, която ще заплати.

Експертите на КЗП напомнят, че когато с окончателно решение на ВАС е потвърдена нелоялна търговска практика, засегнатите от нея имат право да развалят сключения в резултат от използването й договор и да претендират за обезщетение по съдебен път. Законът предвижда още окончателните решения на ВАС да имат обвързваща сила за гражданския съд, като правото на потребителите да искат обезщетение отпада с изтичането на пет години, считано от датата на влизане в сила на решението на ВАС.

Ново ТР във връзка с исковете за противопоставима собственост по чл. 53, ал. 2, изр. 2 ЗКИР

33031-Court_HammerС последното си тълкувателно решение ВКС постановява, че: 1. Исковете с правна квалификация чл. 53, ал. 2, изр. 2 ЗКИР /първоначална редакция/, нов чл. 54, ал. 2 ЗКИР, са оценяеми, като съгласно чл. 69, ал. 1, т. 2 ГПК цената им се формира на основата на данъчната оценка или пазарната цена на частта от имота, правото на собственост върху която се защитава с предявяването на иска.
Държавната такса по този род искове се определя по правилото на чл. 71, ал. 2 ГПК – върху една четвърт от цената на иска.
2. Искове за собственост на реална част от имот, когато тази реална част е част от бивш имот, възстановен по реда на ЗСПЗЗ, ЗВСОНИ или ЗВСВНОИ по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ и ЗС, са допустими.
3. Допустимостта на иска по чл. 53, ал. 2, изр. 2 ЗКИР /първоначална редакция/, нов чл. 54, ал. 2 ЗКИР, не е обусловена от предварително провеждане на административна процедура по чл. 53, ал. 1 ЗКИР /първоначална редакция/ по констатиране на непълноти или грешки в кадастралната карта.

Има още

Държавен вестник бр.15 от 23.02.2016 г.

Държавен вестник, брой 15 от 23.02.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още

Омбудсманът премахна такса „юрисконсулт“ на „Топлофикация София“ ЕАД

изтеглен файл„Топлофикация София“ ЕАД вече няма да прибира по 650 лева юрисконсултски възнаграждения от клиенти на дружеството, които е дала на съд. Това е една от мерките, които омбудсманът Мая Манолова успя да наложи по време на организираната от нея дискусия по проблемите на потребителите на топлинна енергия в България, съобщават от пресцентъра на институцията.

 

 

Има още

Осъдиха трима мъже, съвкупили се с и убили жена по време на грабеж, на общо 56 години „лишаване от свобода“

изтеглен файлВърховният касационен съд постанови окончателно наказание „лишаване от свобода“ за срок от 18 години на Златин Иванов. Със същата присъда на Данаил Желязков е наложено наказание от 20 години „лишаване от свобода“, а на Христо Желязков е наложено наказание от 18 години „лишаване от свобода“, съобщават от пресцентъра на Пркуратурата. Наказанията трябва да бъдат изтърпени при първоначален „строг“ режим в затвор.

 

Има още

Държавен вестник бр. 14 от 19.02.2016 г.

Държавен вестник, брой 14 от 19.02.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още

Със свое решение ВАС потвърди наложена от КЗК санкция на Лидл за заблуждаваща реклама

изтеглен файлВърховният административен съд (ВАС) потвърди санкция в размер на 370 859 лв., наложена на „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД от Комисията за защита на конкуренцията за заблуждаваща реклама (нарушение на чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 33 от ЗЗК). Проучването на Комисията през 2013 г. установи, че рекламната кампания „Най-доброто от България, най-доброто от Европа“ има заблуждаващ характер, съобщават от пресцентъра на Комисия за защита на конкуренцията.

Има още

НС проведе разисквания по вота на недоверие към правителството

430x287Парламентът проведе разисквания по вота на недоверие към правителството заради политиката в здравеопазването, предават от пресцентъра на Народното събрание.

Гласуването по искания от опозицията вот на недоверие ще е в петък от 9.00 часа. Това обяви от парламентарната трибуна председателят на Народното събрание Цецка Цачева след края на днешните дебати, продължили около пет часа.

КЗК предлага изменение на нормативната уредба, регулираща дейността на инженерите по геодезия, картография и кадастър

0120fc60d88f5a9b5c323b1d9347fda9С Решение № 87/11.02.2016 г. Комисия за защита на конкуренцията предлага на компетентните държавни органи, разполагащи със законодателна инициатива, да предприемат мерки за изменение на Закона за кадастъра и имотния регистър и Наредба № 3 от 16 февруари 2001 г. за водене и съхраняване на регистър на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, като изменят или отменят разпоредбите, които имат негативен ефект за конкуренцията, съобщават от пресцентъра на Комисията за защита на конкуренцията.

 

Има още

Държавен вестник бр. 13 от 16.02.2016 г.

Държавен вестник, брой 13 от 16.02.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още