ВКС осъди на 7 г. лишаване от свобода бивш служител на МВР, причинил при управление на МПС смъртта на 11-месечно дете

33031-Court_HammerС Решение № 410/11.01.2016 г., постановено по касационно наказателно дело от общ характер (к.н.о.х.д.) № 1262/2015 г., тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) остави в сила решението на Апелативния съд – гр. Бургас, с което е изменена присъдата по н.о.х.д. № 95/2015 г. на Окръжния съд – гр. Бургас, съобщават от пресцентъра на съда.

 

 

С присъдата подсъдимият Костадин Стоянов е признат за виновен за престъпление по чл. 343, ал. 3, б. „б”, пр. 2 от НК (причиняване на 11.09.2014 г. в с. Крушевец на смърт по непредпазливост на пешеходна пътека, в пияно състояние и след употреба на наркотични вещества, при управление на МПС), осъден е на единадесет години лишаване от свобода и лишаване от правото да управлява МПС за срок от тринадесет години. С решението на Бургаския апелативен съд подсъдимият е признат за невиновен и оправдан да е извършил деянието на пешеходна пътека. Намалено е наложеното на подсъдимия Стоянов наказание лишаване от свобода от единадесет на седем години, а наказанието лишаване от право да управлява МПС е намалено от тринадесет на девет години.

Делото пред ВКС е образувано по жалби на подсъдимия Костадин Стоянов и частните обвинители Красимир Кънев и Нонка Борисова (родители на жертвата – 11-месечната Красимира Кънева). Съдът не приема доводите в жалбата на частните обвинители за нарушение на закона, според които „неправилно част от отегчаващите вината обстоятелства са ценени от въззивния съд като такива, включени в квалифициращото обстоятелство особено тежък случай”. Според съдебния състав законосъобразни и правилни са изводите за наличието в случая на квалифициращите обстоятелства „пияно състояние” и „след употреба на наркотични вещества”, които сочат на квалифициращия признак „особено тежък случай”. „Известно е, че изключително високата степен на обществена опасност на деянието се определя с оглед на броя и значението на допуснатите от дееца нарушения на правилата за движение, броя и значението на квалифициращите деянието обстоятелства, както и тежестта на настъпилите вредни последици” – пишат върховните съдии, като приемат, че не е налице подценяване на отегчаващите вината обстоятелства при определянето на размера на наказанието.

При проверката на атакуваното решение ВКС не констатира наличието на сочените в касационната жалба на подсъдимия Костадин Стоянов съществени процесуални нарушения и нарушения на закона. „Инстанционните съдилища са събрали по предвидения в НПК процесуален ред необходимия и достатъчен обем доказателства и доказателствени средства. При последващия изключително подробен анализ въззивният съд е стигнал до изводи по фактите като тези, приети за установени при постановяване на първоинстанционната присъда. Особено внимание е отделено на квалифициращите обстоятелства – „пияно състояние и употреба на наркотично вещество”, с аргументи, базирани на доказателствената основа, които ВКС споделя изцяло” – пишат в мотивите си върховните съдии. При правилно и безпротиворечиво установени факти законът е приложен правилно. Неоснователно е оплакването за явна несправедливост на наказанието. Правилен е изводът на въззивния съд, че степента на обществената опасност на подсъдимия е по-висока, с оглед на вменените му задължения по контрол на спазването на законите в качеството му на служител на МВР.

Коментарите са затворени.