прие на второ четене промени, свързани с предоставянето на социални услуги

430x287Парламентът прие на второ четене промени в Закона за социалното подпомагане, внесени от Министерския съвет. Целта на промените е прецизиране на законовата уредба в областта на социалните услуги. Социалните услуги за деца ще са безплатни, когато са делегирани от държавата дейности, освен в случаите, когато заплащане е предвидено в закон, съобщават от пресцентъра на Парламента.

 

Според промените настаняването в специализирани институции на деца, лица с трайни увреждания и лица, поставени под запрещение, няма да може да бъде за повече от три години. Социални услуги в специализирани институции ще се предоставят само след изчерпване на възможностите за предоставяне на социални услуги в общността.

С цел подобряване на събираемостта на таксите за социални услуги, които са делегирана от държавата дейност, се предвижда това да се извършва от съответната община, на чиято територия се реализира услугата.

Коментарите са затворени.