ЕК предлага нови мерки срещу избягването на данъци от дружествата

ddsЕвропейската комисия представи днес пакет от мерки, които имат за цел да координират усилията на 28-те държави членки в борбата срещу агресивните данъчни практики на големите компании. Пакетът включва две законодателни инициативи – нова Директива за борба с избягването на данъци и промени в съществуващата Директива относно административното сътрудничество, съобщават от пресцентъра на Европейската комисия у нас.

 

Новата Директива за борба с избягването на данъци, предложена от Комисията, има за цел да създаде правно обвързващи мерки за борба с някои от най-разпространените схеми за избягване на данъци. Предложенията за промени в Директивата относно административното сътрудничество ще подобрят обмяната на информация между националните органи по данъчни въпроси, засягащи дейността на многонационални дружества във всяка отделна страна. Това ще улесни идентифицирането на рисковете за избягване на данъци.

Комисията отправя препоръки към страните членки как да предотвратяват злоупотреби с данъчни спогодби, както и нова процедура в ЕС за съставяне на списъци на страни извън Съюза, които отказват да се съобразяват с правилата, т.нар. „черен списък“.

Пакетът е съпроводен от ново проучване за агресивното данъчно планиране, в което се анализират основните канали, използвани от дружествата за избягване на данъци.

Коментарите са затворени.