Държавен вестник бр. 99 от 16.12.2015 г.

Държавен вестник, брой 99 от 16.12.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА № 11 от 09.12.2015 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (Продължение от ДВ, бр. 98 от 2015 г.)

 

Коментарите са затворени.