ВКС потвърди решението на САС по делото с подсъдим бившия изпълнителен директор на „Топлофикация София” ЕАД

33031-Court_HammerС Решение № 374/19.11.2015 г., постановено по наказателно дело № 1107/2015 г. (с подсъдим Валентин Димитров – бивш изпълнителен директор на „Топлофикация София” ЕАД), тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) остави в сила решение № 47/ 16.02.2015 г. по въззивно наказателно дело от общ характер № 1294/2012 г. на Софийския апелативен съд (САС). Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, предават от пресцентъра на Върховния касационен съд.

 

С потвърдения акт на САС е изменена присъдата на Софийския градски съд от 14.12.2010 г., с която Валентин Димитров е осъден по две от повдигнатите му обвинения по чл. 219, ал. 4 от НК (безстопанственост в особено големи размери, представляваща особено тежък случай), за които му е наложено общо наказание „лишаване от свобода” за срок от 3 години, лишен е от право да заема ръководна длъжност в държавно предприятие за срок от 3 години и е осъден да заплати в полза на гражданския ищец обезщетение за причинени имуществени вреди. Предявените граждански искове са уважени частично, а в частта до пълния размер, в който са предявени, са отхвърлени като неоснователни.

С решението на САС присъдата е изменена, като деянията по чл. 219, ал. 4 от НК, за които Димитров е осъден от първоинстанционния съд, са преквалифицирани в едно продължавано престъпление по чл. 219, ал. 3 от НК. С решението е намален размерът на уважения граждански иск. В останалата част присъдата е потвърдена.

Тричленният състав на ВКС приема, че описаните в мотивите на решението неправомерни прояви на Валентин Димитров (в обсега на инкриминираната престъпна дейност с времеви параметри от 01.01.2003 г. до 31.03.2006 г.) покриват признаците на умишлена безстопанственост. В качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, ал. 1, б.”б” от НК, изпълняващо “ръководна работа” в „Топлофикация-София” АД (търговски субект със специфично положение на публично дружество, чиито акции са собственост на Столичната община и на държавата, представлявана от Министерството на енергетиката), подсъдимият не е положил достатъчно грижи за управлението, стопанисването и запазването на повереното му имущество на фирмата, от което последвало неговото разпиляване в размер на 325 693,95 лв.

Престъпната съставомерност на инкриминираното деяние се обосновава именно с несъобразените с общоприетото измерения на реализираните представителни разходи, изразили се в ежедневното снабдяване с хранителни и нехранителни продукти в големи количества при изключително многообразие и несвойствен асортимент на артикулите, в преобладаващата им част предназначени за кабинета на Валентин Димитров.

Подсъдимият Димитров е пренебрегнал дължимата грижа за управление, стопанисване и запазване на повереното му имущество на фирмата и при наемането на автомобил LEXUS RX-300, за който е заплатена сумата от 6 562 лв., при наличен ресурс от 200 превозни средства и техника в автопарка на „Топлофикация-София” АД, както и чрез сключването на договори за рекламно обслужване с „Ултра нет” ЕООД при нарушение на предвидената процедура за обществените поръчки и без предварителни проучвания, довело до заплащане на доставчика на суми над средните пазарни цени в размер на 66 455, 60 лева.

 

Пълният текст на съдебното решение може да прочетете ТУК

Коментарите са затворени.