Прокуратурата проверява столичен център за настаняване от семеен тип

Prosecutor-logo (1)По повод разпространени в средствата за масова информация данни за проявено недопустимо отношение спрямо деца в център за настаняване от семеен тип в гр. София (принудително затваряне в санитарни помещения, предоставяне на успокоителни лекарства без лекарско предписание и т.н.), Софийската районна прокуратура се самосезира и разпореди проверка по случая. От Държавната агенция за закрила на детето ще бъде изискана цялата налична информация от извършената проверка (доклади, снети обяснения, документи за статута и функционирането на споменатия център за настаняване) и въз основа на същата ще се извърши преценка налице ли са достатъчно данни за извършено престъпление против младежта (глава ІV, раздел ІІ от НК).

Проверката ще приключи в 10 дневен срок.

Коментарите са затворени.