Парламентът прие на второ четене промени в ДОПК

430x287Парламентът прие на второ четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. С част от текстовете се въвеждат разпоредби на европейска директива за автоматичен обмен на финансова информация. Мярката е срещу зачестили трансгранични случаи на данъчни измами и укриване на данъци в рамките на Европейския съюз и в световен мащаб, съобщават от пресцентъра на Народното събрание.

 

Други промени са свързани с оптимизиране на процеса по установяване на данъци и задължителни осигурителни вноски и улесняване на междуинституционалното взаимодействие, както и подобряване на нормативните режими по принудително събиране на публичните вземания и повишаване на събираемостта.

С преходните и заключителни разпоредби на закона депутатите записаха промени и в Закона за кредитните институции, според които Българската народна банка /БНБ/ трябва да създаде и поддържа електронна информационна система за номерата на банковите сметки, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, както и за лицата, наематели на сейфове в банки. Банките ще трябва ежемесечно да предоставят тази информация на централната банка. Достъп до информация от системата ще имат органите на съдебната власт, Главна дирекция „Национална полиция“ и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на МВР, ДАНС, НАП и Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Предвижда се електронната система да е активна от 1 януари 2017 г. Промените в ДОПК влизат в сила от 1 януари 2016 г.

Коментарите са затворени.