КЗК санкционира „ТВ-НЕТ“ ООД за имитация

0120fc60d88f5a9b5c323b1d9347fda9Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция на „ТВ-НЕТ” ООД в размер на 1907 лв. (0.1% от нетните приходи от продажби на дружеството за предходната финансова година) за извършено нарушение по чл. 35, ал. 2 от ЗЗК. Комисията постанови прекратяване на нарушението и незабавно изпълнение, съобщават от пресцентъра на Комисията.

 

Производството е образувано по повод влязло в сила решение на ВАС, с което преписката е върната на КЗК за произнасяне по искането за установяване на нарушение от страна на „ТВ-НЕТ” ООД по чл. 35, ал. 2 при спазване на указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона.

В решението е прието, че е налице визуално и смислово сходство между регистрираната и използвана от „НЕТ 1” ЕООД марка и графичното изображение, използвано от „ТВ-НЕТ” ООД. Комисията приема, че използваното от страна на „ТВ-НЕТ” ООД графично изображение е в състояние да заблуди потребителите относно предложителя на услугата, което може да доведе до увреждане на интересите на „НЕТ 1” ЕООД.

 

Пълният текст на решението може да намерите на адрес

 http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300044610

 

Коментарите са затворени.