Държавен вестник бр. 91 от 24.11.2015 г.

Държавен вестник, брой 91 от 24.11.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на републиката

УКАЗ № 226 за награждаване на г-н Мохаммад Джамшед Ифтихар – извънреден и пълномощен посланик на Ислямска република Пакистан в Република България, с орден „Мадарски конник“ втора степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 317 от 17.11.2015 г. за изменение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2008 г.
ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“

Министерство на отбраната

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО между правителството на Република България и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа за изпълнението на проект между България и ОССЕ за унищожаване на запасите от ракетно гориво
ПРОТОКОЛ № 1 за изменение на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа за изпълнението на проект между България и ОССЕ за унищожаване на запасите от ракетно гориво
МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО между правителството на Република България и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа за изпълнението на проект между България и ОССЕ за унищожаване на запасите от ракетно гориво
ПРОТОКОЛ № 2 за изменение на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа за изпълнението на проект между България и ОССЕ за унищожаване на запасите от ракетно гориво
МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО между правителството на Република България и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа за изпълнението на проект между България и ОССЕ за унищожаване на запасите от ракетно гориво

Министерство на образованието и науката

ПРАВИЛНИК за изменение на Правилника за устройството, организацията и дейността на Учебен център
ПРАВИЛНИК за устройството, организацията и дейността на Учебен център

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2010 г. за здравните изисквания към говеда и свине при транспортирането им между Република България и другите държави – членки на Европейския съюз, и за определяне на здравния статус на районите и обектите, от които произхождат тези животни
НАРЕДБА № 4 от 8.03.2010 г. за здравните изисквания към говеда и свине при транспортирането им между Република България и другите държави – членки на Европейския съюз, и за определяне на здравния статус на районите и обектите, от които произхождат тези животни

Комисия за регулиране на съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена
НАРЕДБА № 1 от 22.07.2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена
РЕШЕНИЕ № 553 от 12.11.2015 г. за изменение и допълнение на Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга
ФУНКЦИОНАЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга
РЕШЕНИЕ № 555 от 12.11.2015 г. за изменение и допълнение на Функционалните спецификации за преносимост на географски номера при промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или при промяна на адреса в рамките на един географски национален код за направление
ФУНКЦИОНАЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ за преносимост на географски номера при промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или при промяна на адреса в рамките на един географски национален код за направление
РЕШЕНИЕ № 557 от 12.11.2015 г. за изменение и допълнение на Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга
ФУНКЦИОНАЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ за осъществяване на преносимост на негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-01-898 от 9.11.2015 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2016 г.26

 

Коментарите са затворени.