Държавен вестник бр. 87 от 10.11.2015 г.

Държавен вестник, брой 87 от 10.11.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за прекратяване на пълномощията на народен представител
РЕШЕНИЕ за прекратяване на пълномощията на народен представител
РЕШЕНИЕ за прекратяване на пълномощията на народен представител
РЕШЕНИЕ за прекратяване на пълномощията на народен представител
РЕШЕНИЕ за прекратяване на пълномощията на народен представител
РЕШЕНИЕ за прекратяване на пълномощията на народен представител

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 297 от 02.11.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2015 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 298 от 03.11.2015 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните, приета с Постановление № 375 на Министерския съвет от 2011 г.
ТАРИФА за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
РЕШЕНИЕ № 854 от 03.11.2015 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – андезити, от находище „Чешмата“, разположено в землището на с. Въгларово, община Хасково, област Хасково, на „Европът 2005“ – ООД, гр. Хасково

Министерство на икономиката

ПРАВИЛНИК за дейността на общите и секторните помирителни комисии
ПРАВИЛНИК за работата на помирителните комисии

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход
НАРЕДБА № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА № 16 от 30.07.2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Българска народна банка

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 33 от 2003 г. за възнаграждението на синдика в банка в несъстоятелност
НАРЕДБА № 33 от 23.10.2003 г. за възнаграждението на синдика в банка в несъстоятелност

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 2900-НС от 05.11.2015 г. относно обявяване на Михаил Парашкевов Тодоров за народен представител в 18. изборен район – Разградски
РЕШЕНИЕ № 2914-НС от 06.11.2015 г. относно обявяване на Даниела Йорданова Панайотова за народен представител в 3. изборен район – Варненски
РЕШЕНИЕ № 2915-НС от 06.11.2015 г. относно обявяване на Йордан Георгиев Андонов за народен представител в 1. изборен район – Благоевградски
РЕШЕНИЕ № 2916-НС от 06.11.2015 г. относно обявяване на Иван Николов Миховски за народен представител в 11. изборен район – Ловешки
РЕШЕНИЕ № 2919-НС от 09.11.2015 г. относно обявяване на Стефан Стайнов Желев за народен представител в Тридесети изборен район – Шуменски
РЕШЕНИЕ № 2920-НС от 09.11.2015 г. относно обявяване на Ирена Любенова Соколова за народен представител в Четиринадесети изборен район – Пернишки
РЕШЕНИЕ № 2923-НС от 09.11.2015 г. относно обявяване на Венка Константинова Стоянова за народен представител в Двадесет и осми изборен район – Търговищки

 

Коментарите са затворени.