Държавен вестник бр. 86 от 06.11.2015 г.

Държавен вестник, брой 86 от 06.11.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

РЕШЕНИЕ по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет, за периода 1 януари 2014 г. – 31 декември 2014 г.
РЕШЕНИЕ по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 2014 г. – 30 юни 2014 г.
РЕШЕНИЕ по искането на главния прокурор на Република България, вх. № 527-00-5 от 12.10.2015 г. , за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Волен Николов Сидеров, народен представител в 43-то Народно събрание
РЕШЕНИЕ по искането на главния прокурор на Република България, вх. № 527-00-6 от 12.10.2015 г. , за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Десислав Славов Чуколов, народен представител в 43-то Народно събрание
РЕШЕНИЕ за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШЕНИЕ за прекратяване на пълномощията на народен представител

Президент на републиката

УКАЗ № 203 за наименуване на новосъздаденото населено място на територията на община Долна баня, Софийска област – Свети Спас
УКАЗ № 205 за награждаване на Негово Светейшество Неофит – Патриарх Български и митрополит Софийски, с орден „Стара планина“ първа степен
УКАЗ № 206 за награждаване на акад. Дамян Николов Дамянов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
УКАЗ № 207 за награждаване на доц. Лиляна Лозанова Вълчева с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
УКАЗ № 208 за награждаване на проф. Христо Иванов Белоев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 от 30.10.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2015 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 294 от 30.10.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери за 2015 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 на МС от 6.04.2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финан
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 на МС от 7.09.2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от I до IV клас в държавните и общинските училища
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295 от 30.10.2015 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, приет с Постановление № 47 на Министерския съвет от 2003 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 447 на МС от 23.12.2014 г. за приемане на Устройствени правилници на Министерството на икономиката, на Министерството на енергетиката и на Министерството на туризма
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 296 от 30.10.2015 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2016 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
РЕШЕНИЕ № 783 от 12.10.2015 г. за извършване на административно-териториална промяна в община Долна баня, Софийска област – създаване на ново населено място

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ № 93 на БНБ от 22.10.2015 г. за пускане в обращение от 7.12.2015 г. разменна монета с номинална стойност 2 лева, емисия 2015 г. 13

 

Коментарите са затворени.