МВР и Международната организация по миграция подписаха споразумение за сътрудничество

изтеглен файл Днес в сградата на Министерството на вътрешните работи се състоя среща на вицепремиера и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова с посланик Лора Томпсън, заместник-генерален директор на Международната организация по миграция (МОМ). По време на разговорите бе отчетена промяната в предизвикателствата, пред които е изправена страната ни, произтичащи от засилените миграционни потоци. И двете страни подчертаха важността на сътрудничеството между правителствените институции и международните организации за ефективното управление на миграцията и процеса на интеграция. „Имаме традиционно много добро сътрудничество с Министерството на вътрешните работи,“ подчерта посланик Томпсън.

 

В рамките на срещата министър Бъчварова и посланик Томпсън подписаха  Споразумение за сътрудничество между Министерството на вътрешните работи на Република България и Международната организация по миграция. Документът актуализира съществуващата вече рамка на сътрудничество между МВР и международната организация, с цел поддържане на ефективното управление на миграцията при отчитане на новите миграционни тенденции. „С подписването днес на Споразумението за сътрудничество,  продължаваме и надграждаме взаимодействието с МОМ, отчитайки актуалните предизвикателства пред ЕС и България,“ подчерта вътрешният министър Румяна Бъчварова.

Международната организация по миграция е ключов партньор на България и държавите-членки на ЕС в областта на доброволното връщане и борбата с трафика на хора в партньорство със правоохранителните служби на пратньорските страни. МОМ ще бъде включена и в изпълнението на механизмите на ЕС за релокация на бежанците. Сътрудничеството с България, което до този момент беше регламентирано с Меморандум за сътрудничество от 2009 г., обхваща и други области, като програми за обмен на опит на служителите на реда с други страни,  повишаване на информираността на българското общество относно миграционната политика на страната и други. България е член на организацията от 1994 година.

МИСИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ

Основополагащ принцип на МОМ – хуманната и редовна миграция е от полза както за мигранта, така и за обществото.
В тясно сътрудничество с правителствени, междуправителствени и неправителствени партньори, МОМ работи в основните области на управление на миграционните процеси: миграция и развитие, услуги в областта на подпомагане на миграцията, превенция и противодействие на трафика на хора, програми за доброволно завръщане и реинтеграция на мигранти, трудова миграция, техническо сътрудничество и информационни кампании в областта на миграцията.

МОМ е създадена през декември 1951. Започва  дейността си в началото на 1952 като Междуправителствен комитет за европейска миграция с цел да организира заселването и интеграцията на разселени лица и мигранти след Втората световна война. В момента има 157 държави членки, над 290 офиса и глобални дейности в целия свят. Подпомогнала е директно над 12 милиона мигранти.

Коментарите са затворени.