Министерството на правосъдието представя проект на Закон за наказателното правосъдие за деца

изтеглен файл Проектът на Закон за наказателно правосъдие за деца, който Министерството на правосъдието предстои да публикува за обществено обсъждане в началото на декември, е ключова стъпка в процеса на приоритетната реформа в детското правосъдие. Основните принципи и акценти на проекта на Закон за наказателно правосъдие за деца ще бъдат представени по време на конференцията „Втори шанс за децата, престъпили закона“, която ще се проведе на 29 октомври (четвъртък) от 9,30 ч. в Гранд хотел „София“.

 

Конференцията се организира от проекта „Укрепване на правния и институционален капацитет на съдебната система в областта на младежкото правосъдие“, изпълняван от Министерството на правосъдието с финансовата подкрепа на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Участие в нея ще вземат министърът на правосъдието Христо Иванов, заместник-министърът на правосъдието Вергиния Мичева-Русева, председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов, посланикът на Швейцария Н. Пр. Денис Кнобел, посланикът на Франция Н. Пр. Ксавие Лапен дьо Кабан, представителят на УНИЦЕФ за България Мария Хесус Конде, представители на Народното събрание, ръководители на окръжни и районни съдилища в страната, магистрати и експерти.

Проектът на Закон за наказателно правосъдие за деца, който Министерството на правосъдието предстои да публикува за обществено обсъждане в началото на декември, е ключова стъпка в процеса на приоритетната реформа в детското правосъдие.
Конференцията се организира от проекта  „Укрепване на правния и институционален капацитет на съдебната система в областта на младежкото правосъдие“, изпълняван от Министерството на правосъдието с финансовата подкрепа на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Участие в нея ще вземат министърът на правосъдието Христо Иванов, заместник-министърът на правосъдието Вергиния Мичева-Русева, председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов, посланикът на Швейцария Н. Пр. Денис Кнобел, посланикът на Франция  Н. Пр. Ксавие Лапен дьо Кабан, представителят на УНИЦЕФ за България Мария Хесус Конде, представители на Народното събрание, ръководители на окръжни и районни съдилища в страната, магистрати и експерти.
Основните принципи, върху които е изграден законопроектът, са индивидуален подход към всяко дете и защита на най-добрите му интереси; участие на детето в процеса; право на развитие; отклоняване от наказателното производство в търсене на друг начин за решаване на проблема; лишаването от свобода като последна възможна мярка и др.
С него се урежда задължителната специализация в наказателното производство за непълнолетни на всички органи – разследващ полицай, прокурор, следовател, съдия за непълнолетни.
Принципът на отклоняване от наказателното производство предвижда възможност за насочване на децата в конфликт със закона към друг начин на решаване на проблема, така че много от случаите да се приключват от несъдебни органи или органи на досъдебното производство, за да се избягнат отрицателните последици от наказателното преследване и криминалната регистрация,  при спазване на правата на човека и законовите гаранции.
Законопроектът предвижда и по-различна система на наказанията в сравнение с тези по Наказателния кодекс, за да се предостави на съда набор от мерки, които да намалят броя на делата, завършващи с присъда лишаване от свобода.
Проектът поставя акцент и върху подкрепата след изтърпяване на наказанието, като се създават условия за връщане на непълнолетните, така че те и техните семейства да се подготвят за реинтеграцията на децата.
Специални гости на конференцията ще са представители на Министерството на правосъдието на Франция – директорът на отдел „Национална одитна служба“ към дирекция „ Съдебна защита на младежите“ –  Кристин Еноди и Стивън Тету-Дюма, директор на отдел „Международни отношения“ към дирекция „ Съдебна защита на младежите“. Те ще споделят добрия опит на Франция в областта на грижата за непълнолетни и детското правосъдие.

Коментарите са затворени.