Парламентът прие на първо четене промени в Конституцията

430x287Народното събрание прие на първо четене промените в Конституцията, внесени от Цецка Цачева и група народни представители. Измененията, свързани с реформата в съдебната власт, подкрепиха 184 народни представители, 34 бяха „против”, а 8 се въздържаха, съобщават от пресцентъра на Парламента. При второто гласуване законопроектът ще бъде обсъден и приет текст по текст. Той ще се смята за приет на второ гласуване, ако за всеки текст са гласували три четвърти или 180 депутати.

 

В мотивите си вносителите на законопроекта посочват, че неговата цел е да се направят структурна и организационна реформа на съдебната власт в съответствие с международните стандарти, като предпоставка за преодоляване на системните дефицити в българската конституционна демокрация. Промените са в глава шеста „Съдебна власт“ и в глава осма „Конституционен съд“.
Предлага се промяна в структурата и организацията на Висшия съдебен съвет /ВСС/. Той трябва да се раздели на съдийска и на прокурорска колегия. Съдийската колегия ще се състои от 13 членове и включва председателите на Върховния касационен съд /ВКС/ и на Върховния административен съд /ВАС/. От тях шестима членове ще се избират от Общото събрание на съдиите, а петима – от Народното събрание. Прокурорската колегия ще има 12 членове и ще включва главния прокурор, четирима членове, избрани от Общото събрание на прокурорите, един член, избран от Общото събрание на следователите, и шестима членове, избрани от парламента.
Законопроектът предвижда самостоятелно осъществяване от колегиите на кадровите и организационните функции, дисциплинарната отговорност, както и даване на становища по законопроекти в рамките на възложената компетентност. По въпроси, общи за цялата съдебна власт, като бюджета на съдебната система, решенията се вземат от ВСС в пленарен състав.

 

Коментарите са затворени.