Насрочиха дата за изпит за помощник-нотариуси по заместване

images Министърът на правосъдието Христо Иванов подписа днес заповед, с която насрочи дата за изпит за помощник-нотариуси по заместване.Изпитът ще се проведе на 29 и 30 октомври 2015 г. от 9.00 часа, в сградата на Министерство на правосъдието /бул. Дондуков № 2А, стая № 749/. В зависимост от броя на допуснатите до участие кандидати, мястото на провеждане може да бъде променено най-малко 2 дни преди датата на изпита, съобщават от пресцентъра на Министерство на правосъдието.

 

Заявлението за участие се подава до министъра на правосъдието съвместно от нотариуса и кандидата за помощник- нотариус по заместване в срок от 17 септември до 2 октомври 2015 г., включително, в деловодството на Министерството на правосъдието /ул. „Славянска“ № 1, от 9.00 до 17.30 часа всеки работен ден/. Заявлението и необходимите документи се подават лично от един от двамата заявители или от техен пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

Изпитът ще се проведе от комисия, определена със заповед на министъра на правосъдието.  Правоспособност на „помощник-нотариус по заместване“ придобиват само кандидатите, получили оценка най-малко добър (4). Изпитната комисия  обявява в 2-дневен срок след провеждането на изпита резултатите от него на видно място в сградата на МП и на Интернет-страницата на министерството. Копие от извлечението от протокола се изпраща и на Нотариалната камара.

Коментарите са затворени.