Европейската комисия представи мерки за създаване на единен пазар на капитали

изтеглен файлЕвропейската комисия представя своя План за действие за създаването на съюз на капиталовите пазари. Основната цел е решаването на проблема с недостига на инвестиции в Европа чрез увеличаване и разнообразяване на източниците на финансиране за европейските предприятия и дългосрочни проекти. Комисията също така започна две консултации относно фондовете за рисков капитал и обезпечените облигации, съобщават от пресцентъра на инстируцията.

Крайната цел на Комисията е съюзът на капиталовите пазари да разкрие възможности за инвеститорите, да свърже финансите с по-широките сфери на икономиката и да спомогне за повишаване на устойчивостта на финансовата система, като същевременно се задълбочава интеграцията и се засилва конкуренцията.

Повече информация за плана и пакета от мерки за съюза на капиталовите пазари можете да намерите тук.

Коментарите са затворени.