Държавен вестник бр. 74 от 26.09.2015 г.

Държавен вестник, брой 74 от 26.09.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ЗАКОН за специалните разузнавателни средства
НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛEН КОДЕКС2
ЗАКОН за изменение и допълнение на Наказателния кодекс2
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС2
ЗАКОН за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество6
ЗАКОН за изменение на Закона за Българската телеграфна агенция7
ЗАКОН за Българската телеграфна агенция7
РЕШЕНИЕ за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател и четирима членове на Фискалния съвет, представяне и публично оповесяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание7

Конституционен съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3 от 17 септември 2015 г. по конституционно дело № 7 от 2015 г.

 

Коментарите са затворени.