Европейският съд забрани на полска фирма да регистрира да постави знак с кайман на чанти, дрехи и обувки заради Lacoste

imagesСпоред Общия съд известността на крокодила на Lacoste позволява да не се допуска регистрация на формата на крокодил или кайман за кожените изделия, дрехите и обувките. През 2007 г. полското дружество Eugenia Mocek и Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo- Ustugowo-Produkcyjna („Mocek и Wenta“) подава заявка в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (СХВП) за регистрация на представения по-долу фигуративен знак като марка на Общността за различни стоки и услуги (по-конкретно чанти, дрехи и възглавнички за животни, обувки и обяви за отдаване под наем на недвижими имоти).  Френското дружество Lacoste възразява срещу тази заявка за регистрация, като се позовава на по-ранна марка на Общността, на която то е притежател.

Има още

Прокуратурата предаде на съд мъж, обвинен за убийство на майка си

20080228_0087На 30.09.2015 г. Софийска градска прокуратура внесе в Софийски градски съд обвинителен акт срещу Петър Илиев (56 г.) за убийството на майка си Надежда Илиева и за причиняване по непредпазливост на средна телесна повреда на сина си Любен Илиев – престъпления по чл. 116, ал. 1, т. 3, предл.2, т.6, вр. чл. 115 и по чл. 133, вр. чл. 129, ал. 2, вр. ал.1, от НК, съобщават от пресцентъра на Прокуратурата.

 

 

Има още

Европейската комисия представи мерки за създаване на единен пазар на капитали

изтеглен файлЕвропейската комисия представя своя План за действие за създаването на съюз на капиталовите пазари. Основната цел е решаването на проблема с недостига на инвестиции в Европа чрез увеличаване и разнообразяване на източниците на финансиране за европейските предприятия и дългосрочни проекти. Комисията също така започна две консултации относно фондовете за рисков капитал и обезпечените облигации, съобщават от пресцентъра на инстируцията.

Крайната цел на Комисията е съюзът на капиталовите пазари да разкрие възможности за инвеститорите, да свърже финансите с по-широките сфери на икономиката и да спомогне за повишаване на устойчивостта на финансовата система, като същевременно се задълбочава интеграцията и се засилва конкуренцията.

Повече информация за плана и пакета от мерки за съюза на капиталовите пазари можете да намерите тук.

Законопроект предвижда облекчен режим на регистрация на юридическите лица с нестопанска цел

изтеглен файлНамаляване на регулаторната тежест върху юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) чрез прехвърляне на регистрацията им от окръжните съдилища към Агенцията по вписванията, предвижда проект за промени на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗИД на ЗЮЛНЦ/, който бе одобрен днес от Министерския съвет, съобщават от пресцентъра на институцията.

Има още

Държавен вестник бр. 75 от 29.09.2015 г.

Държавен вестник, брой 75 от 29.09.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още

Конституционният съд реши конституционно дело № 4/2015 г.

33031-Court_HammerКонституционният съд в заседание на 29 септември 2015 г. се произнесе с решение по конституционно дело № 4/2015 г. С решението Съдът отхвърли искането на четиридесет и осем народни представители за установяване противоконституционност на Закона за ратифициране на Договора за дилърство между Република България в качеството на Емитент и Ситигруп Глобъл Маркетс Лимитид, Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си, Сосиете Женерал и Уникредит Банк АГ в качеството на Организатори и Дилъри относно Глобалната средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г., на Договора за агентство между Република България в качеството на Емитент и Ситибанк Н.А., клон Лондон, в качеството на Фискален агент, Платежен агент, Агент по замяната, Агент по прехвърлянето и Агент за изчисляване и Ситигруп Глобъл Маркетс Дойчланд АГ в качеството на Регистратор, Платежен агент и Агент по прехвърлянето относно Глобалната средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г., и на Акта за поемане на задължения от Република България в качеството на Емитент относно Глобалната средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г. (обн., ДВ, бр.16 от 27 февруари 2015 г.), вкл. по отношение спазването на чл.84, т.9 от Конституцията.

Решението е прието единодушно с 11 гласа.

Има още

Осъдиха на лишаване от свобода за бившия зам.кмет на Плевен

изтеглен файлНа 28.09.2015 г., след протест на Софийска градска прокуратура, поддържан от Апелативна прокуратура-Велико Търново, бившият заместник кмет на Плевен Алексей Зелов, бе признат за виновен и осъден на 3 години и 6 месеца, ефективно. Наложено му е и наказание от 8000 лв. глоба и лишаване от право да заема държавен или обществен пост за срок от 4 години, съобщават от пресцентъра на Прокуратурата.

 

Има още

КЗК и ВАС спират Uber в България

изтеглен файлВърховният административен съд потвърди незабавното изпълнение на решението на Комисията за защита на конкуренцията, с което се постановява прекратяване на установената нелоялна конкуренция от страна на Юбер Б.В. и Разиер Опърейшънс Б.В. КЗК установи, че при предоставяне на услугата за превоз на пътници UberX двете предприятия са извършили нарушения на общата забрана по чл. 29 от ЗЗК и им наложи имуществени санкции, всяка от които в размер на 50 000 лв.

 

Има още

Провежда се 70-а сесия на Общото събрание на ООН

OON70-ата редовна сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации се провежда в Ню Йорк. Българската делегация, в чийто състав е включен външният министър Даниел Митов, се ръководи от президента Росен Плевнелиев. Общото събрание на ООН бe открито с реч на Папа Франциск I на 25 септември, съобщават от пресцентъра на Министерство на външните работи.

 

 

Има още

Държавен вестник бр. 74 от 26.09.2015 г.

Държавен вестник, брой 74 от 26.09.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още