Държавен вестник бр. 49 от 30.06.2015 г.

Държавен вестник, брой 49 от 30.06.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още

Европейските институции се споразумяха за премахване на таксите за роуминг от 15 юни 2017 г.

images (3)Високите такси за роуминг и лошата интернет връзка, когато пътуваме в Европейския съюз, ще бъдат минало от юни 2017 г. Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът на ЕС постигнаха днес споразумение по предложеният от ЕК план за единен пазар в областта на далекосъобщенията, който предвижда: премахване на таксите за роуминг от 15 юни 2017 г., което ще позволи на потребителите да плащат една и същата такса за телефонни разговори и достъп до интернет, както у дома, така и когато пътуват в ЕС, и строги правила за отворения интернет (неутралност на мрежата), които да защитят правото на всеки европеец на достъп до интернет съдържание.

Има още

Страната ни ще участва със 100 милиона евро в Инвестиционния план за Европа

imagesБългария обяви, че ще внесе 100 милиона евро за проекти, финансирани по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който е в основата на Инвестиционния план за Европа в размер на 315 милиарда евро. Вноската ще бъде направена чрез съфинансиране на проекти, одобрени от Българската банка за развитие, съобщават от представителството на Европейската комисия у нас.

Има още

Становище на Прокуратурата относно промените в Конституцията

imagesНа 30 юни 2015 г. Прокуратурата на Република България представя в Народното събрание становището си по законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България. Документът е изготвен съобразно Решение на ВСС от 28.05.2015 г.

Становището е въз основа на проведените във върховните прокуратури, в Националната следствена служба и в Апелативните райони професионални дискусии сред прокурорите и следователите.

Позицията на ПРБ се изпраща и във ВСС.

Пълният текст на становището може да прочетете ТУК

Ново Тълкувателно решение във връзка с изпълнителния процес

images (1)Тълкувателното дело е образувано с разпореждане от 11.01.2013 г. на Председателя на Върховния касационен съд, допълнено с разпореждане от 21.01.2013 г. по предложение на заместник-председателите и ръководители на Гражданска и Търговска колегия на Върховния касационен съд за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия на ВКС по някои въпроси, свързани с проблемите на принудителното изпълнение, по които е налице противоречива практика на съдилищата по тълкуване и прилагане на закона по смисъла на чл. 124, ал. 1 ЗСВ.

Има още

Нови процедурни правила за Общия съд на Европейския съюз

images (1)На 1 юли 2015 г. ще влязат в сила нов процедурен правилник и нови актове по прилагането му , чиято цел е да се подобри протичането на производствата пред Общия съд. Новият процедурен правилник на Общия съд , работата по който започна през 2012 г., ще замести Процедурния правилник от 1991 г. През годините последният е изменян многократно, за да се адаптират и подобрят процесуалните механизми съобразно потребностите и настъпилите промени.

 

Има още

Ново ТР във връзка с прекратяване на трудово правоотношение

imagesС последното си тълкувателно решение Върховният касационен съд постановява че, не намира приложение предвиденото в чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ основание за прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя с предизвестие в хипотезата, при която работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст в периода от незаконното уволнение до възстановяването му на работа и заемането на длъжността в срока по чл. 345 КТ.

 

Има още

Ново решение на Европейския съд във връзка с мобилните услуги

imagesС последното си решение Съдът в Люксембург постановява, че Директивата за универсалната услуга не установява задължение за прилагане на социални тарифи за мобилните съобщителни услуги и/или мобилните абонаменти за интернет. По отношение обаче на абонаментите за домашен телефон и за стационарен интернет трябва да бъдат предвидени социални тарифи за определени категории потребители.

Има още

19-ти юни е крайният срок за подаване на заявления за новия конкурс за генерален адвокат на СЕС

curiaМинистърът на правосъдието обяви днес начало на нова конкурсна процедура за избор на кандидат на Република България за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз (СЕС). Обявлението за това е публикувано в „Държавен вестник“, в БТА, в два централни ежедневника, както и на сайта на МП (в рубриката „Кариери“), каквото е нормативното изискване.

Има още

Агенцията по вписванията ще регистрира юридическите лица с нестопанска цел

40128_thumb2Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Със законопроекта се изпълняват мерки от Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България за периода 2012 – 2015г. и Визия за създаване на механизъм за финансиране на гражданския сектор, одобрени с решение на Министерския съвет от 5 септември 2012 г., както и се продължава осъществяването на регистърната реформа по отношение на ЮЛНЦ.

Има още