Държавен вестник бр. 39 от 29.05.2015 г.

Държавен вестник, брой 39 от 29.05.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 от 21.05.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 от 21.05.2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека, приета с Постановление № 196 на Министерския съвет от 2002 г.
НАРЕДБА за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека

Министерство на икономиката

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 16-437 от 2007 г. за условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори
НАРЕДБА № 16-437 от 4.05.2007 г. за условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 1996 г. за условията за повишаване квалификацията на педагогическите кадри в системата на народната просвета и реда за придобиване на професионално-квалификационни степени
НАРЕДБА № 5 от 29.12.1996 г. за условията за повишаване квалификацията на педагогическите кадри в системата на народната просвета и реда за придобиване на професионално-квалификационни степени

Министерство на финансите

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № Н-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки
НАРЕДБА № H-1 от 22.01.2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 5890 от 21.05.2015 г. по административно дело № 9539 от 2014 г.
НАРЕДБА за специфичните изисквания към млечните продукти

 

Коментарите са затворени.