Държавен вестник бр. 38 от 26.05.2015 г.

Държавен вестник, брой 38 от 26.05.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия
ЗАКОН за медицинските изделия
ЗАКОН за ратифициране на Договора между Република България и Република Казахстан за екстрадиция
ЗАКОН за ратифициране на Договора между Република България и Република Казахстан за правна помощ по наказателни дела
ЗАКОН за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Република Естония, Министерството на външните работи на Исландия, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на националната отбрана на Република Литва, Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Словашката Република, Министерството на отбраната на Република Словения и Агенцията на НАТО за комуникации и информация относно сътрудничество при изпълнението на проекти за разширяване на Системата за въздушно командване и контрол
РЕШЕНИЕ за преобразуване на частно висше училище – колеж, с название „Международен колеж“ – Албена, със седалище Курортен комплекс „Албена“, община Балчик, в специализирано частно висше училище с наименование „Висше училище по мениджмънт“, със седалище Варна
РЕШЕНИЕ за преобразуване на частно висше училище – самостоятелен колеж, с наименование „Европейски колеж по икономика и управление“ и със седалище Пловдив в специализирано частно висше училище с наименование „Европейско висше училище по икономика и мениджмънт“, със седалище Пловдив
РЕШЕНИЕ за преобразуване на Колежа по телекомуникации и пощи – София, в специализирано висше училище с наименование „Висше училище по телекомуникации и пощи“ със седалище София
РЕШЕНИЕ за преобразуване на частно висше училище – самостоятелен колеж, с наименование „Колеж по икономика и администрация“ и със седалище Пловдив, в специализирано частно висше училище с наименование „Висше училище по сигурност и икономика“, със седалище Пловдив
РЕШЕНИЕ за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2014 г.

Президент на републиката

УКАЗ № 86 за награждаване на Николай Георгиев Дойнов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
УКАЗ № 87 за награждаване на Иван Иванов Цонев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ втора степен
УКАЗ № 88 за награждаване на Александър Димитров Балкански с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
УКАЗ № 89 за награждаване на проф. Георги Тодоров Чапкънов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
УКАЗ № 90 за награждаване на проф. Неделчо Николов Милев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие

Министерство на земеделието и храните

СПОРАЗУМЕНИЕ за изпълнение на „Програма за техническа помощ в сектор земеделие“ между Министерството на земеделието и храните на Република България и Министерството на храните и земеделието на Монголия
ПРАВИЛНИК за изменение на Устройствения правилник на Контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и храните
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и храните
НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания
НАРЕДБА № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2012 г. за реда за предоставяне на обезпечения за издаване на лицензии за внос и износ, сертификати за предварително фиксиране и удостоверения за възстановяване за селскостопански продукти от или за трети страни
НАРЕДБА № 15 от 1.10.2012 г. за реда за предоставяне на обезпечения за издаване на лицензии за внос и износ, сертификати за предварително фиксиране и удостоверения за възстановяване за селскостопански продукти от или за трети страни

Министерство на отбраната

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО между Министерството на отбраната на Република България и Организацията на НАТО за комуникации и информация , представлявана от Агенцията на НАТО за комуникации и информация относно сътрудничеството в областта на C4ISR Преамбюл

Министерство на здравеопазването

ПЛАН за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България, Министерството на здравеопазването на Румъния и Министерството на вътрешните работи на Румъния, представлявано от Департамента за спешни ситуации, в областта на лекарствената политика и спешната медицинска помощ

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 3344 от 25.03.2015 г. по административно дело № 10340 от 2014 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала
НАРЕДБА № 5 от 15.05.2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала

 

Коментарите са затворени.