Държавен вестник бр. 36 от 19.05.2015 г.

Държавен вестник, брой 36 от 19.05.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116 от 12.05.2015 г. за създаване на Съвет за интелигентен растеж
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117 от 12.05.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 от 14.05.2015 г. за откриване на институти в структурата на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119 от 14.05.2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от 2000 г.
НАРЕДБА за дългосрочните командировки в чужбина
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 от 14.05.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2015 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 от 15.05.2015 г. за изменение на Устройствения правилник на областните администрации, приет с Постановление № 121 на Министерския съвет от 2000 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на областните администрации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 на МС от 10.11.1993 г. за организиране на денонощно дежурство за оповестяване при привеждане от мирно във военно положение, при стихийни бедствия и крупни производствени аварии

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА № 8121З-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата
ИНСТРУКЦИЯ № 8121З-533 от 12.05.2015 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители в Министерството на вътрешните работи
ИНСТРУКЦИЯ № Iз-37 от 12.01.2012 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители в Министерството на вътрешните работи

 

Коментарите са затворени.