Прокурaтурата извърши внезапни проверки в местата за лишаване от свобода

изтеглен файлОт 9.03.2015 г. до 13.03.2015 г. прокурори от СГП извършиха внезапни проверки в Централния софийски затвор, ЗЗОТ „Казичене“ и ЗЗОТ „Кремиковци“ в столицата. Констатирани са множество нарушения, сред които: наличие на забранени вещи, пропуски в документацията на контролно-пропускателните пунктове, липса на мотиви при издаване на заповеди за поощрения на лишени от свобода, противоречива практика за издаване на заповеди за налагане на наказания, при наличие на еднакви провинения, нарушения при противопожарната безопасност, съобщават от пресцентъра на Прокуратурата.

Като резултат от направените констатации, прокурорите са отправили към министъра на правосъдието Христо Иванов следните препоръки:

  1. Мотивиране на заповедите за налагане на дисциплинарни наказания/награди от издаващите ги длъжностни лица с оглед недопускането на отмяната на административните актове по съдебен ред;
  2.  Забрана за вътрешни временни преграждения на килиите, с оглед недопускане на затрудняване на видимостта в килиите;
  3. Засилване на мерките за охрана с оглед недопускане на пренасяне на забранени предмети в тях – мобилни телефони, хладни оръжия, наркотични вещества; Следва да се увеличи и числеността на охраната в тези места за лишаване от свобода;
  4. Противопожарно обследване на помещенията, обитавани от лишени от свобода и мерки за пожарна безопасност.

В шестмесечен срок министърът на правосъдието следва да уведоми административния ръководител на СГП за изпълнението на така отправените препоръки.

Вашият коментар