Проект на ЕС предвижда изграждане на регистър по прилагането на Регламента за признаване и изпълнение на решения за издръжки

изтеглен файл Държавите от ЕС нямат забележки към България по отношение на прилагането на регламента за признаване и изпълнение на издръжки (Регламент (ЕО) № 4/2009 относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка). Това стана ясно по време на двудневна срещу на Европейската съдебна мрежа и Централните органи по прилагането на Регламент № 4 на ЕС, който се състоя в Брюксел от 11 до 12 март т.г.

 

Централните органи на страните-членки на Европейския съюз (ЕС) по прилагането на Регламент (ЕО) № 4/2009 за издръжките нямат претенции към България за забавяне на отговори и изпълнения по прилагането.
 
По време на форума българската делегация, ръководена от заместник-министъра на правосъдието Вергиния Мичева-Русева, инициира и проведе три срещи с представители на правосъдните министерства на Обединеното кралство, Испания и Гърция. На тях са обсъдени конкретни случаи на признаване и/или изпълнение на български съдебни решения за издръжка по силата на Регламент 4/2009 г. в съответните държави и причините за забавата, липсата на информация и плащания за издръжка по тези решения.
 
В резултат на дискусиите е получена важна информация за движението по отделните случаи и за действията, които ще бъдат предприети по тях от чуждите централни органи в кратък срок.
 
На срещата първият секретар в постоянното бюро на Хагската конференция по международно частно право – г-н Филип Лорти, представи проекта на Хагската конференция – iSupport, който предвижда изграждане на единен електронен регистър по прилагането на Регламент №4/2009 г. и Хагската конвенция от 23 ноември 2007 г. за международно събиране на издръжка на деца и други членове на семейството.
 
„Целта е създаване на система, която да улесни комуникацията между централните органи, да гарантира последователна практика на европейско и международно ниво, да облекчи проблемите, свързани с преводите, поради възможността за действие на различни езици и създаването на неутрални форми, да създаде електронен трансфер на паричните средства и тяхното контролиране, да позволи държавите-членки да използват безкнижно управление на случаите, както и да генерира статистически данни“, обясни заместник-министър Вергиния Мичева–Русева.
Програмата предвижда проектът да стартира през лятото 2016 г. До момента средства за него са предоставени от Европейския съюз по програмата „Гражданско правосъдие“ в сътрудничество с Хагската конференция по международно частно право, Австрия, Финландия, Франция, Германия, Латвия, Холандия, Норвегия, Румъния и Швейцария, Съвета на адвокатските колегии и адвокатски дружества на Европа, Италианския институт за правна информационна теория и техника и Международно дружество на съдебните изпълнители.
 
По думите на г-н Лорти  за продължаване на работата по проекта ще са необходими допълнителни финансови средства.

Вашият коментар