Парламентът прие законопроекти за изменение на ГПК

430x287Парламентът прие на първо четене три законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Първият законопроект е внесен от Министерския съвет и е свързан с регламент на Европейския парламент и Съвета по отношение на компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, се посочва в Доклада на Комисията по правни въпроси, съобщават от пресценъра на Народното събрание.

 

С промените се цели премахване на междинното производство за признаване и изпълнение на съдебни решения, както и разширяване на обхвата на правилата за компетентността, като те да се прилагат по отношение на спорове с ответници от трети държави, и повишаване на ефективността на споразуменията за избор на съд, и други.

Законопроектът, внесен от Димитър Байрактаров от Патриотичния фронт и група народни представители, има за цел да бъдат защитени правата на правните субекти. Предлага се в случите, в които вземането се основава на административен акт, документ или извлечение от счетоводни книги, акт за установяване на частно държавно или общинско вземане или акт за начет, да не се пристъпва към изпълнение преди съдът да се произнесе.

Законопроектът, внесен от Данаил Кирилов от ГЕРБ и група народни представители, предвижда да бъде намалена натовареността и облекчена работата на Върховния касационен съд. Предлага се определенията, постановени от апелативен съд, да бъдат обжалвани с частна жалба пред Върховния касационен съд, а тези, постановени от окръжен съд като въззивна инстанция – пред съответния апелативен съд. Друго предложение е решенията по търговски дела със стойност на иска до 20 хил. лв. и решенията по определени граждански дела с по-малка правна сложност да не подлежат на касационно обжалване.

Вашият коментар