Парламентът прие промени в Закона за търговския регистър

430x287Парламентът прие на второ четене промени в Закона за търговския регистър. Така се транспонира в българското законодателство директива на Европейския парламент и на Съвета по отношение на взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри, съобщават от пресцентъра на Народното събрание.

Предвижда се създаването на европейска централна платформа, чрез която да се предава информация от всеки един от регистрите на всяка държава членка до компетентните регистри на друга държава членка в стандартен формат за съобщения и на съответната езикова версия, се посочва в мотивите на вносителя – Министерския съвет. Това според вносителя ще улесни сътрудничеството между търговците, ще намали бариерите пред трансграничната стопанска дейност и ще редуцира административната тежест, особено за малките и средните предприятия.

Вашият коментар