Допустимо е ползването на преотстъпване на данък от земеделски стопани за 2014 г.

nap1_1_0_0_4_0_13България получи разписка с окончателния идентификационен номер на помощта от Европейската комисия съгласно Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията, предават от пресцентъра на Национална агенция по приходите.

 

Има още

Държавен вестник бр. 23 от 27.03.2015 г.

Държавен вестник, брой 23 от 27.03.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още

Държавен вестник бр. 21 от 20.03.2015 г.

Държавен вестник, брой 21 от 20.03.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още

Германските съдилища отказват да изпълнят Европейски заповеди за арест, поради лошите условия на българските затвори

изтеглен файлГлавният прокурор Сотир Цацаров е информирал правосъдния министър Христо Иванов, че Окръжен съд на гр. Олденбург, Германия, и Върховен областен съд на гр. Бремен, Германия, са отказали екстрадиция на трима български граждани. По случаите са образувани казуси в Евроджъст, предават от пресцентъра на Прокуратуртата. Съдебните решения са окончателни и не подлежат на обжалване и протестиране. Мотивите за отказите са недобрите условия в Затвора – гр. Варна.

 

Има още

Главният прокурор поиска възобновяване на делото, по което е осъден адвокат

изтеглен файлС влязла в сила присъда на Окръжен съд – Русе от 18.09.2014 г., която не подлежи на касационна проверка, адвокат Венцислав Точков е осъден по жалба на частен тъжител на глоба в размер на 1500 лв. Санкцията е за нанесена обида в рамките на съдебно заседание (чл. 148, ал. 2, вр. с ал. 1, т.1, вр. чл.147, ал. 1, пр. 1 НК), съобщават от пресцентъра на Прокуратурата.

 

 

Има още

Европейската комисия представя пакет от мерки за прозрачност в данъчното облагане

изтеглен файлЕвропейската комисия представи пакет от мерки за прозрачност в данъчното облагане като част от амбициозната си програма за борба с избягването на данъци от предприятия и с вредната данъчна конкуренция в ЕС. Основен елемент на този пакет от мерки за прозрачност в данъчното облагане е предложение за въвеждане на автоматичен обмен на информация между страните членки във връзка с техните данъчни становища.

Има още

Без данъчни облекчения за лица, невъзстановили неправомерна държавна помощ

430x287Няма да имат право на данъчни облекчения, представляващи държавна помощ за регионално развитие и за земеделски стопани, лица, които не са изпълнили решение на Европейската комисия за възстановяване на получена неправомерна и несъвместима държавна помощ и не са я възстановили изцяло, съобщават от пресцентъра на Парламента.

Това приеха народните представители с приетите на второ четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. Без данъчни облекчения – държавна помощ, ще са и предприятия в затруднено положение, данъчно задължени лица, представляващи големи предприятия; инвестиции в напояване. Преотстъпеният корпоративен данък да се инвестира в материални и нематериални активи, които са част от проект за първоначална инвестиция, както и той да не превишава 50 на сто от настоящата стойност на активите, определена към датата на предоставяне на помощта, са сред условията за предоставяне на държавна помощ за регионално развитие. Лихвеният процент за целите на определяне на настоящата стойност на активите е референтният лихвен процент, определен от Европейската комисия към 31 декември на годината на преотстъпване, приеха депутатите.

 

 

 

 

Държавен вестник бр. 20 от 17.03.2015 г.

Държавен вестник, брой 20 от 17.03.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още

Насрочена е дата за провеждане на изпит за помощник-нотариуси по заместване

images Министърът на правосъдието Христо Иванов издаде заповед за провеждане на изпит за помощник – нотариуси по заместване на 29 април и 30 април 2015 г. от 9,00 часа в сградата на Министерството на правосъдието (МП) на бул. „Дондуков“ №2А, съобщават от пресцентъра на Министерство на правосъдието.

 

Има още

Държавен вестник бр. 19 от 13.03.2015 г.

Държавен вестник, брой 19 от 13.03.2015 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.
Има още