Министърът на правосъдието изключи Панайот Велков от списъка на синдиците

изтеглен файлСъс заповед от днес, 12 януари 2015 г. министърът на правосъдието Христо Иванов нареди изключването на Панайот Велков от списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК е допуснато предварителното изпълнение на заповедта, тъй като e от особена важност, както да се предотвратят непоправими вреди на съответните дружества, на които Велков е назначен за временен синдик, така и да се обезпечи и гарантира сигурността на участниците в търговския оборот като цяло.

 

Проверката на дейността на Панайот Велков е започнала след няколко сигнала до министъра на правосъдието по различни дела. Служебно министерството е проверило цялостната дейност на синдика по всички пет търговски дела (все в СГС), по които той е бил назначен.  В хода на проверката са констатирани нарушения, допуснати от Панайот Велков като временен синдик, свързани с превишаване на правомощията му, неправомерно сключване на договори за сметка на дружествата-ответници от негова страна, при което те са натоварвани със значителна парична тежест както и различни действия, с които по същество е затруднявал упражняването на търговската дейност на дружествата.
 
Констатиран е и случай, при който Панайот Велков неправомерно е разгласил с доклад до съда кореспонденция, водена между дружествата и техните адвокати, която кореспонденция е неприкосновена и се ползва със закрила, съгласно чл.33, ал.2 от Закона за  адвокатурата и чл.30, ал.5 от Конституцията на Република България.
 
По закон временният синдик по чл. 629а, ал. 1 от ТЗ, е длъжен да осъществява правомощията си с грижата на добър търговец. Целта на обезпечителната процедура е да се запази имуществото на длъжника поне такова, каквото е към момента на подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност и да се осуети бъдещото влошаване на финансовото му състояние поради лошо управление, без да се пречи на ответника да упражнява дейността си на търговец.
 
Министерството на правосъдието започва поетапна проверка на дейността на всички синдици в България.
 
Пълния текст на заповедта можете да видите тук:

https://mjs.bg/65

Вашият коментар