Съдът в Люксембург дефинира понятието „човешки ембрион“

изтеглен файлСпоред Европейския съд организъм, който е неспособен да се развие в човешко същество, не представлява човешки ембрион по смисъла на Директивата относно правната закрила на биотехнологичните изобретения. Следователно използването на такъв организъм за промишлени или търговски цели може по принцип да бъде патентовано.

 

 

Директивата относно правната закрила на биотехнологичните изобретения предвижда, че използването на човешки ембриони за промишлени или търговски цели не се счита за патентоспособно. В решението си Brustle от 18 октомври 2011 г. Съдът отбелязва, че понятието „човешки ембрион“ включва неоплодената човешка яйцеклетка, която посредством партеногенеза е била стимулирана да се дели и развива, след като такава яйцеклетка може, подобно на ембриона, създаден чрез оплождане на яйцеклетка, да предизвика процес на развитие на човешко същество.

High Court of Justice (Върховен съд на Обединеното кралство) е бил сезиран със спор между дружеството International Stem Cell Corporation (ISCO) и британското Патентно ведомство във връзка с патентоването на изобретения, включващи използването на човешки яйцеклетки, активирани посредством партеногенеза. Той пита Съда дали понятието „човешки ембрион“, съгласно тълкуването му в решението Brustle, се ограничава до организмите, които могат да предизвикат процес на развитие, водещ до човешко същество. В това отношение британската юрисдикция обяснява, че според актуалните научни познания при организмите като тези, предмет на заявките за регистрация, не би могло да се стигне до такъв процес на развитие.

В днешното си решение Съдът постановява, че за да може да се квалифицира като „човешки ембрион“, неоплодената човешка яйцеклетка трябва задължително да има вътрешното свойство да се развие в човешко същество. В резултат на това фактът, че е започнала да се развива, сам по себе си не е достатъчен, за да се счита тя за „човешки ембрион“.

За сметка на това, когато такава яйцеклетка има вътрешното свойство да се развие в човешко същество, тя би трябвало да се разглежда по същия начин, както и оплодената човешка яйцеклетка, във всички стадии на развитието и. В това отношение британската юрисдикция е тази, която следва да провери в светлината на изпитани и потвърдени в достатъчна степен от международната медицинска наука познания дали организмите, които са предмет на заявките за регистрация на ISCO, имат вътрешното свойство да се развият в човешко същество.

 

Съд на Европейския съюз ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 181/14

Люксембург, 18 декември 2014 г.

Решение по дело C-364/13 International Stem Cell Corporation/Comptroller General of Patents, Designs

and Trade Marks

 

Пълният текст на съдебното решение може да прочетете ТУК

Вашият коментар