Държавен вестник бр. 99 от 02.12.2014 г.

Държавен вестник, брой 99 от 02.12.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за прекратяване на пълномощията на народен представител
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по икономическа политика и туризъм
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по енергетика
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по бюджет и финанси
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по правни въпроси
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по външна политика
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по отбрана
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по земеделието и храните
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по труда, социалната и демографската политика
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по образованието и науката
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по здравеопазването
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по околната среда и водите
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по културата и медиите
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по вероизповеданията и правата на човека
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 374 от 25.11.2014 г. за приемане на Наредба за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони
НАРЕДБА за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за отменяне на Наредба № Iз-29 от 2013 г. за предоставяне на информация от специализирана дирекция „Оперативни технически операции“ на Министерството на вътрешните работи на другите структури на Министерството на вътрешните работи, държавните органи и организации
НАРЕДБА № Iз-29 от 8.01.2013 г. за предоставяне на информация от специализирана дирекция „Оперативни технически операции“ на Министерството на вътрешните работи на другите структури на Министерството на вътрешните работи, държавните органи и организации

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2007 г. за утвърждаване на медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки
НАРЕДБА № 6 от 5.03.2007 г. за утвърждаване на медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки
НАРЕДБА № 4 от 19.02.2007 г. за условията и реда за извършване на инспекции на лечебните заведения от Изпълнителната агенция по трансплантация

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника
НАРЕДБА № 30 от 29.12.2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 1379-НС от 01.12.2014 г. относно обявяване на Евгени Димитров Стоев за народен представител в Четвърти изборен район – Великотърновски

 

Вашият коментар