Държавен вестник бр. 108 от 30.12.2014 г.

Държавен вестник, брой 108 от 30.12.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 447 от 23.12.2014 г. за приемане на Устройствени правилници на Министерството на икономиката, на Министерството на енергетиката и на Министерството на туризма
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на икономиката и енергетиката
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 на МС от 2.09.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на икономиката и енергетиката
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Българския институт по метрология
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на икономиката
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на енергетиката
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на туризма
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 448 от 23.12.2014 г. за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2008 г.
НАРЕДБА за командировъчните средства при задграничен мандат
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 449 от 23.12.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общини за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 на МС от 7.02.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 38 от 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично
НАРЕДБА № 38 от 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частич

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

РЕШЕНИЕ № 170 на БНБ от 16.12.2014 г. за пускане в обращение на сребърна възпоменателна монета с вграден медальон „100 години българско кино“
СЪДЪРЖАНИЕ на актовете, обнародвани в официалния раздел на „Държавен вестник“ през 2014 г.
СПРАВОЧНИК на нормативните актове, обнародвани в „Държавен вестник“ през 2014 г.

 

Вашият коментар