Решение на Съда в Люксембург относно обезщетение на пътниците при закъснение на полет

изтеглен файл (1)Според Европейския съд сблъсъкът между специализиран летищен автомобил с подвижната стълба за качване и слизане на пътниците и самолет не представлява извънредно обстоятелство, което освобождава въздушния превозвач от задължението за обезщетение на пътниците в случай на закъснение на полет с повече от три часа.Такъв сблъсък трябва да се счита за събитие, което е присъщо на нормалното упражняване на дейността на въздушен превозвач.

 

Съгласно правото на Съюза въздушните превозвачи са длъжни да изплатят обезщетение на пътниците в случай на отмяна на полет или закъснение с повече от три часа[1]. Въздушният превозвач обаче е освободен от задължението си да заплати обезщетение, ако може да докаже, че отмяната или закъснението се дължи на извънредни обстоятелства, които не биха могли да бъдат избегнати дори при вземане на всички разумни мерки.

Г-жа Sandy, г-жа Emma и г-жа Nele Siewert са направили резервация за полет на Condor от Анталия (Турция) до Франкфурт (Германия). Този полет е осъществен със закъснение при пристигането, надхвърлящо шест часа. Condor твърди, че закъснението се дължи на повреда на самолета, получена предишния ден на летището в Щутгарт. Посоченият самолет бил блъснат от специализиран автомобил с подвижна стълба за качване и слизане на пътниците, от което последвала структурна повреда на едното крило и необходимост от заместващ самолет. Condor поддържа, че това е „извънредно обстоятелство“, което го освобождава от задължението да плати обезщетение. Случаят е отнесен до Amtsgericht Russelsheim (Районен съд, Руселсхайм, Германия), който отправя до Съда запитване дали събитие като сблъсъка между подвижна стълба за качване и слизане на пътниците и самолет трябва да се квалифицира като „извънредно обстоятелство“, което освобождава въздушния превозвач от задължението за обезщетение.

В своето определение[2] от 14 ноември 2014 г.[3] Съдът припомня, че техническите проблеми могат да се приемат за извънредни обстоятелства, при условие че се отнасят до събитие, което не е присъщо на нормалното упражняване на дейността на съответния въздушен превозвач и се намира извън ефективния му контрол поради своето естество или произход[4].

Що се отнася до сблъсък между специализиран автомобил с подвижна стълба за качване и слизане на пътниците и самолет, следва да се отбележи, че такива стълби или пътнически ръкави задължително се използват в контекста на въздушния превоз на пътници (тъй като позволяват на последните да се качват на борда на самолета и да слизат от него), така че въздушните превозвачи често попадат в положения, които са резултат от използването на подобно оборудване. При тези условия сблъсъкът на самолет с подвижна стълба трябва да се счита за събитие, което е присъщо на нормалното упражняване на дейността на въздушен превозвач. Освен това липсват данни повредата в настоящия случай да е причинена от външни за нормалното функциониране на летището фактори, като например актове на саботаж или тероризъм (които са обхванати от понятието „извънредни обстоятелства“).

Ето защо Съдът приема, че такова събитие не може да се квалифицира като „извънредно обстоятелство“ и че с оглед на голямото закъснение на полета въздушният превозвач не е бил освободен от задължението си да обезщети пътниците.

 

Съд на Европейския съюз
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 157/14
Люксембург, 21 ноември 2014 г.
Определение на председателя на Съда по дело C-394/14
Sandy Siewert и др./Condor Flugdienst

 

Пълният текст на определението на съда може да прочете ТУК

Вашият коментар