Привлякоха като обвиняем кмета на община Неделино

photo_verybig_860898На 24 ноември 2014 г. Специализираното звено за борба с корупцията в Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем кмета на община Неделино Стоян Беширов. Същият е обвинен за това, че в периода от 01.01.2012г. до 24.10.2014г. в гр. Неделено,при условията на продължавано престъпление, като извършител, не е изпълнил и е нарушил служебните си задължения, произтичащи от Закона за обществените поръчки, и с това е ощетил общинския бюджет в размер на 902 465 лв. (престъпление по чл. 282, ал. 2, пр. 1 и пр. 2 във вр. с чл. 282, ал. 1, пр. 1 и 2 във вр. с чл. 20, ал. 2 и чл. 26, ал. 1 от НК).

 

Четири са обществените поръчки, които са причинили имуществени и неимуществени вреди на община Неделино от страна на кмета Стоян Беширов:

  1. Обществена поръчка „Подобряване на социалната инфраструктура чрез извършване на строително-ремонтни работи в Детска градина ОДЗ № 1 в гр. Неделино, като настъпилите вредни последици за Община гр. Неделино от имуществен характер са в размер на 36 831 лв;
  2. Обществена поръчка „Аварийно-възстановителни дейност и изграждане на нов бент към водоснабдителен комплекс „Крайна”, Община гр. Неделино“, като настъпилите вредни последици за Община гр. Неделино от имуществен характер са в размер на 743 449лв.
  3. Обществена поръчка“Неотложни аварийни работи по почистване от свлечени земни маси в резултат на активизирало се свлачище на  ул. „Напредък“ гр. Неделино, до „трафопост“, като настъпилитевредни последици за Община гр. Неделино от имуществен характер са в размер на 70 185 лева
  4. Обществена поръчка „Аварийни работи за укрепване на активен свлачищен участък с. Тънка Бара, Община Неделено, като настъпилите вредни последици за Община гр. Неделино от имуществен характер са в размер на 52 000 (петдесет и две хиляди) лв.

И в четирите случая действията на Беширов са облагодетелствали трети лица.

Мярката за неотклонение на Беширов е в размер на 10 000 лв.

Прокуратурата ще поиска отстраняването на кмета от заеманата от него длъжност.

Вашият коментар