Комисията „Юнкер“ встъпи в длъжност

изтеглен файлКомисията „Юнкер“ започва официално своя мандат, който ще продължи до 31 октомври 2019 г. Началото на мандата на Комисията „Юнкер“ бележи края на дълъг процес, който доведе до сформирането на новата Европейска комисия. След първата общоевропейска изборна кампания на 27 юни Европейският съвет предложи на Европейския парламент Жан-Клод Юнкер за кандидат за председател на Комисията. По този начин Европейският съвет взе предвид резултата от изборите за Европейския парламент, както се изисква в член 17, параграф 7 от Договора за Европейския съюз.

 

На 15 юли г-н Юнкер беше избран от Европейския парламент с голямо мнозинство от 422 гласа (необходимото мнозинство беше 376 гласа), въз основа на политическите насоки за работата на Комисията , които той представи пред Парламента.

След това гласуване новоизбраният председател проведе разговори с кандидатите за комисари и избра другите членове на Комисията. Окончателният списък на кандидатите за членове на Комисията беше съгласуван между новоизбрания председател и Съвета  на 5 септември. Новоизбраният президент Юнкер представи своя екип и разпределението на портфейлите на 10 септември, след което се проведоха индивидуалните изслушвания на кандидатите за членове на Комисията пред компетентните комисии на Европейския парламент.

Въз основа на това и след корекциите, направени от Юнкер в екипа в отговор на повдигнати по време на изслушванията в Европейския парламент въпроси (вж. IP/14/1163 и SPEECH/14/705), Европейският парламент даде одобрението си за цялостния състав на колегиума с 426 гласа „за“ (от общо 699 гласа). На срещата на високо равнище на 23 октомври Европейският съвет назначи Европейската комисия .

 

Вашият коментар