Европейският съд призна регистрацията на кубчето на Рубик като марка

изтеглен файлСъдът в Люксембург призна регистрацията на кубчето на Рубик като марка. Според съда регистрацията на формата на куба на Рубик като марка на Общността е валидна и графичното изображение на този куб не съдържа техническо решение, което да му попречи да бъде защитено като марка.

 

 

По заявка на Seven Towns, британско дружество, което по-специално управлява свързани с „куба на Рубик“ права върху интелектуална собственост, през 1999 г. Службата по марките на Съюза (СХВП) регистрира като триизмерна марка на Общността формата на този куб за „триизмерни пъзели“.

През 2006 г. германският производител на играчки Simba Toys иска от СХВП да обяви триизмерната марка за недействителна с мотива, че по-специално тя съдържа техническо решение, състоящо се във възможност за ротация, като такова решение можело да бъде защитено само с патент, но не и като марка. След като СХВП отхвърля искането му, Simba Toys сезира Общия съд с жалба, целяща отмяна на решението на СХВП.

С постановеното днес решение Общият съд отхвърля жалбата на Simba Toys.

На първо място, Общият съд констатира, че съществените характеристики на оспорваната марка са, от една страна, самият куб и от друга страна, решетъчната структура, присъстваща върху всяка от неговите стени. Според Общия съд дебелите черни линии, които са част от тази структура и присъстват върху трите изображения на куба, разграфявайки вътрешността им, по никакъв начин не подсказват за възможност за ротация на отделните елементи на куба и следователно не изпълняват техническа функция.

Всъщност възможността за ротация на вертикалните и на хоризонталните ивици на куба на Рубик не се дължи нито на черните линии, нито на решетъчната структура, а на вътрешен механизъм на куба, който не се вижда на неговите графични изображения. Ето защо регистрацията на формата на куба на Рубик като марка на Общността не може да бъде отказана с мотива, че тази форма включва техническа функция.

На второ място, Общият съд отбелязва, че въпросната марка не позволява на притежателя и да забрани на третите лица да предлагат на пазара всякакви видове триизмерни пъзели с възможност за ротация. Общият съд подчертава, че монополът на притежателя по отношение на предлагането на пазара се ограничава до триизмерните пъзели с формата на куб, върху чиито стени е наложена решетъчна структура.

На трето място, Общият съд счита, че кубичната решетъчна структура на разглежданата марка се различава значително от изображенията на други налични на пазара триизмерни пъзели. Затова тази структура има отличителен характер, позволяващ на потребителите да идентифицират производителя на стоката, за която марката е регистрирана.

 

Общ съд на Европейския съюз ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 158/14

Люксембург, 25 ноември 2014 г.

Решение по дело T-450/09 Simba Toys GmbH & Co. KG/СХВП

 

Пълният текст на съдебното решение може да прочетете ТУК

Вашият коментар