Държавен вестник бр. 97 от 25.11.2014 г.

Държавен вестник, брой 97 от 25.11.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Народното събрание
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Народното събрание

Президент на републиката

УКАЗ № 273 за награждаване на г-н Бронислав Коморовски – президент на Република Полша, с орден „Стара планина“ с лента

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 370 от 19.11.2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 371 от 19.11.2014 г. за допълнение на Постановление № 234 на Министерския съвет от 2011 г. за политиката на Република България на участие в международното сътрудничество за развитие
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 на МС от 1.08.2011 г. за политиката на Република България на участие в международното сътрудничество за развитие

Министерство на външните работи

ПРОТОКОЛ относно привилегиите и имунитетите на Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа

Министерство на отбраната

НАРЕДБА № H-6 от 20 май 2014 г. за средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти
НАРЕДБА № H-7 от 20.05.2014 г. за Държавнaта геодезическа мрежа
НАРЕДБА № Н-8 от 20.05.2014 г. за мрежата от магнитни станции на територията на Република България
НАРЕДБА № H-9 от 20.05.2014 г. за Държавната гравиметрична мрежа

Върховен административен съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 02.09.2014 г. по административно дело № 10340 от 2014 г.
НАРЕДБА № 5 от 15.05.2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала

Поправкa

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-748 от 20 октомври 2014 г. за определяне на срокове за съхранение на лични данни, обработвани в Министерството на вътрешните работи във връзка с провеждане на наказателно производство по реда на Наказателно-процесуалния кодекс и на проверки за наличие на данни за престъпления от общ характер

 

Вашият коментар