25 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето

изтеглен файлПрез 2014 г. честваме 25 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето. На 20 ноември 1989 г. тя става първият международен договор, утвърждаващ правата на децата, като с нея те са признати за независими и автономни носители на права, съобщават от пресцентъра на Министерство на външните работи.

 

 

Понастящем 194 държави, включително България, са страни по Конвенцията, като по този начин тя се превръща в най-широко приетата конвенция в човешката история и могъщо средство на международна отговорност към децата.

Отбелязвайки 25-та годишнина от създаването на Конвенцията за правата на детето, трябва да бъдем решителни и постоянни в усилията си да защитаваме, поощряваме и насърчаваме правата на децата в съответствие с Конвенцията, заяви Говорителят на МВнР Бетина Жотева. „Перспективата на правата на децата” трябва да бъде водеща при решаването на всички въпроси на Европейския съюз, които се отнасят до децата, подчерта тя.

Конвенцията има огромен принос за насърчаването и закрилата на правата на децата по света. Многобройни са случаите, в които тя вдъхновява въвеждането и прилагането на практика на законодателство, защитаващо правата на децата, в съответствие със заложените в нея универсални принципи и ценности. Конвенцията засилва вниманието на международната общност и на националните правителства по отношение на основите въпроси, които засягат децата, допринася за намиране на решения на най-острите проблеми, способства за създаването на благоприятна за тяхното развитие и обучение среда.

По повод годишнината Комитетът на ООН за правата на детето призовава към спазване на правото на децата да участват при взимането на решения, които се отнасят до техния живот и общности.

Вашият коментар