Държавен вестник бр. 98 от 28.11.2014 г.

Държавен вестник, брой 98 от 28.11.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още

Комисията за защита на конкуренцията санкционира еМАГ за нелоялна конкуренция

imagesКомисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл. 32, ал. 1 във вр. с чл. 33 от ЗЗК от страна на „Данте Интернешънъл“ СА („Dante International“ SA), Румъния във връзка с провеждането на рекламна кампания „Черен петък“ (Black Friday) и наложи имуществена санкция на дружеството в размер на 551 549,78 лв., представляваща 4 % от размера на приходите от продажби на дружеството за 2013 г.

 

Има още

Държавен вестник бр. 97 от 25.11.2014 г.

Държавен вестник, брой 97 от 25.11.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още

Европейската комисия одобри държавната помощ за Първа инвестиционна банка

imagesЕвропейската комисия установи, че ликвидната подкрепа от България за Първа инвестиционна банка (ПИБ) е в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ. Комисията заключи, че мерките са били необходими за запазване на стабилността на българската икономика и финансова система. Освен това с плана за преструктуриране на ПИБ ще се гарантира, че банката ще продължи да бъде жизнеспособна в дългосрочен план, без да се нарушава неоправдано конкуренцията на вътрешния пазар.

 

Има още

Европейският съд призна регистрацията на кубчето на Рубик като марка

изтеглен файлСъдът в Люксембург призна регистрацията на кубчето на Рубик като марка. Според съда регистрацията на формата на куба на Рубик като марка на Общността е валидна и графичното изображение на този куб не съдържа техническо решение, което да му попречи да бъде защитено като марка.

 

Има още

Привлякоха като обвиняем кмета на община Неделино

photo_verybig_860898На 24 ноември 2014 г. Специализираното звено за борба с корупцията в Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем кмета на община Неделино Стоян Беширов. Същият е обвинен за това, че в периода от 01.01.2012г. до 24.10.2014г. в гр. Неделено,при условията на продължавано престъпление, като извършител, не е изпълнил и е нарушил служебните си задължения, произтичащи от Закона за обществените поръчки, и с това е ощетил общинския бюджет в размер на 902 465 лв. (престъпление по чл. 282, ал. 2, пр. 1 и пр. 2 във вр. с чл. 282, ал. 1, пр. 1 и 2 във вр. с чл. 20, ал. 2 и чл. 26, ал. 1 от НК).

Има още

Държавен вестник бр. 96 от 21.11.2014 г.

Държавен вестник, брой 96 от 21.11.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още

Решение на Съда в Люксембург относно обезщетение на пътниците при закъснение на полет

изтеглен файл (1)Според Европейския съд сблъсъкът между специализиран летищен автомобил с подвижната стълба за качване и слизане на пътниците и самолет не представлява извънредно обстоятелство, което освобождава въздушния превозвач от задължението за обезщетение на пътниците в случай на закъснение на полет с повече от три часа.Такъв сблъсък трябва да се счита за събитие, което е присъщо на нормалното упражняване на дейността на въздушен превозвач.

 

Има още

ТР относно освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание

33031-Court_HammerВърховния касационен съд на Република България в Тълкувателно решение № 3 от 20.11.2014 г. по тълк. д. № 3/2014 г. приема, че при постановяване на решение по реда на чл. 378, ал. 4 от НПК се прилагат правилата на чл. 300 и чл. 310 от НПК, при постановяване на решение по реда на чл. 378, ал. 4 от НПК съдът е обвързан от принципа на чл. 259 от НПК за непрекъснатост на съдебното заседание, а срокът по чл. 319 от НПК за обжалване и протестиране на решението по чл. 378, ал. 4 от НПК започва да тече от момента на неговото обявяване.

 

Има още

25 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето

изтеглен файлПрез 2014 г. честваме 25 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето. На 20 ноември 1989 г. тя става първият международен договор, утвърждаващ правата на децата, като с нея те са признати за независими и автономни носители на права, съобщават от пресцентъра на Министерство на външните работи.

 

 

Има още