Договор за аутсорсинг

imagesДоговърт за аутсорсиг би могъл да се определи като договор, по силата на който едната страна предоставя на другата страна срещу възнаграждение определена дейност за определен период от време. Въпреки, че прилича на договора за услуга и за изработка, това е съвсем различен вид договор, който следва да бъде изрично уреден в законодателството поради широкото му приложение, с цел да се избегнат различни правни тълкувания, свързани с неговите специфики.

 

Аутсорсингът (от английски: Outside Resource Using) е предоставянето на вътрешни за дадена фирма функции за изпълнение от друга такава, тосет прехвърляне на определени дейности на външни изпълнители. В последните години договорът се прилага често в България. Договорът не е изрично регламентиран, но се прилага на основание чл. 9 от ЗЗД. Аутсорсингът включва трансфер на управленско и ежедневно изпълнение на цялата бизнес функция на външен изпълнител. Клиентът и доставчикът подписват споразумение, с което определят трансферираните услуги.

Когато се говори за аутсорсинг, се има предвид специален мениджърски подход на фирмата, свързан с дългосрочно делегиране на някои дейности на външен изпълнител или консултант, а не временна помощ. Неговата същност е свръзана с продължително осъществяване на дейност, която влиза в основния предмет на дейност на изпълнителя, но има обслужващ характер за възложителя, тоест осъществяват се съвкупност от функции, които не могат предварително да бъдат конкретизирани в договора и не се реализират като еднократна престация, а като продължителна дейност, което е и основната разлика с изработката и договора за поръчка.

Причините за сключване на договори за аутсорс могат да бъдат най-различни – спестяване на разходи, привличане на опитни организации с високо квалифицирани специалисти, вместо създаване на подобни отдели и работни места, повишаване качеството на дейността на фирмата и др.

Типичните бизнес сегменти, за които най-често се прилага аутсорсинг са информационните технологии, човешките ресурси, съоръжения, управление на недвижима собственост, счетоводство и др. Много компании използват аутсорсинга също при обслужването на клиенти и изпълнението на информационни функции като телемаркетинг, маркетингови проучвания, проектиране, уебдизайн, производство, инженеринг и др.

Често срещан пример е така нареченият хелп деск (техническа поддръжка на компютри и обяснения чрез телефон, факс, имейл) или бекофис (прехвърляне на определени административни дейности на възложителя – окомплектоване и изпращане на документи, обработване и въвеждане на база данни, изпращане имейли и т.н.).

Пълният текст на процедурата може да прочетете в базата данни на Apis web

 

 

Вашият коментар