ЕК три консерванта в козметичните изделия

imagesЕвропейската Комисия засили още повече защитата на потребителите, особено на бебетата и малките деца. Тя прие две мерки за ограничаване на използването на три консерванта в козметични изделия. Решението на Комисията е в резултат от оценка на Научния комитет по безопасност на потребителите. Този консултативен орган извършва внимателна оценка на риска, свързан с определени вещества, след което препоръчва ограничаване или забрана на използването им.

 

Приетите от Комисията мерки предвиждат намаляване на максималната концентрация на два консерванта — пропилпарабен и бутилпарабен — от допустимата в момента максимална стойност 0,4 % при самостоятелно използване и 0,8 % при смесване с други естери до 0,14 % при самостоятелна или съвместна употреба. Забранява се използването на двата консерванта в козметични продукти без отмиване, предназначени за зоната на памперса на малки деца на възраст под 3 години, тъй като съществуващи кожни дразнения и запушвания могат да доведат до по-голямо проникване, отколкото при здравата кожа. Новите правила ще важат за продукти, пуснати в търговската мрежа след 16 април 2015 г.

Комисията също така забранява използването на сместа от метилхлороизотиазолинон (и) метилизотиазолинон в продукти без отмиване като кремове за тяло. Целта на мярката е намаляване на риска от поява на кожни алергии. Тези консерванти все пак могат да се използват в продукти с отмиване като шампоани и душ гелове, като максималната им концентрация трябва да е 0,0015 % на смес метилхлороизотиазолинон/ метилизотиазолинон в съотношение 3:1. Мярката ще важи за продукти, пуснати на пазара след 16 юли 2015 г.

Консервантите са важни в козметиката, тъй като защитават потребителите от вредни патогени, които иначе биха проникнали масово в кремове и продукти, използвани от хората ежедневно. Без консервантите всички козметични изделия биха имали много малка трайност, а също така щеше да се наложи по-голямата част от тях да се съхраняват в хладилник.

Групата химични вещества, известни като парабени, представляват значителна част от консервантите, които могат да се използват в козметиката. Освен пропилпарабен и бутилпарабен, и други парабени — като метилпарабен и етилпарабен — са безопасни, както неколкократно потвърди Научният комитет по безопасност на потребителите. Те са и едни от най-ефикасните консерванти.

По-рано през тази година Комисията забрани използването на пет други парабена в козметични изделия — изопропилпарабен, изобутилпарабен, фенилпарабен, бензилпарабен и пентилпарабен (вж. Регламент на Комисията (ЕС) № 358/2014) поради липса на нужни за повторна оценка данни. Продуктите, пуснати в продажба след 30 октомври 2014 г., не трябва да съдържат тези вещества.

На европейско равнище козметичните изделия са регламентирани чрез Регламент (ЕО) № 1223/2009 относно козметичните продукти, като целта е да се гарантира безопасността на потребителите и целостта на вътрешния пазар. Независимо от производствените процеси или каналите за дистрибуция, продаваните на пазара в ЕС козметични изделия трябва да са безопасни. Производителите носят отговорност за безопасността на продуктите и трябва да гарантират тяхното подлагане на експертна научна оценка за безопасност, преди да ги пуснат в продажба.

Вашият коментар