Държавен вестник бр. 71 от 26.08.2014 г.

Държавен вестник, брой 71 от 26.08.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
ПРАВИЛНИК за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета
НАРЕДБА № 1 от 4.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2012 г. за метеорологичното обслужване на гражданското въздухоплаване
НАРЕДБА № 3 от 7.03.2012 г. за метеорологичното обслужване на гражданското въздухоплаване

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 768-НС от 21.08.2014 г. относно поправка в образци на изборни книжа съгласно приложения, утвърдени с Решение № 632-НС от 15.07.2014 г. на ЦИК, за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.
РЕШЕНИЕ № 632-НС на ЦИК от 15.07.2014 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание

 

Вашият коментар