Открит е конкурс за финансиране на проекти по Закона за защита от домашно насилие

resize_image Министерството на правосъдието обяви конкурс за финансиране на проекти по Закона за защита от домашно насилие. Неправителствени организации, регистрирани в обществена полза, могат да подават заявления за участие от 21 юли до 1 септември 2014 г. включително.

Целите на финансирането за 2014 г. са повишаване на компетентността на магистратите за налагане на мерките за защита от домашно насилие и осигуряване на навременна и адекватна защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите и услуги за работа с извършителите на домашно насилие. Формулярите, необходими за участие в конкурса, могат да бъдат изтеглени от раздел „Кариери“ на сайта на Министерството на правосъдието.

Вашият коментар