Нов доклад за състоянието на пазара на далекосъобщенията в ЕС

изтеглен файлДнес Европейската комисия публикува доклад за пазара на далекосъобщенията и за регламентирането му в ЕС за периода 2012—2013 г. В доклада се разглеждат разностранни въпроси от нормативно естество — регламентиране на пазара; планове за високоскоростен интернет и източници на финансиране; национални регламентиращи органи; разрешителни; управление на радиочестотния спектър; предимства при достъп и достъп до пасивна инфраструктура; достъп и взаимосвързаност; потребители; универсална услуга; мрежова неутралност.

 

Основните заключения в него са:

  • през 2013 г. приходите в сектора отбелязват нов спад, но инвестициите започват да нарастват;
  • използването на традиционните телефонни услуги намалява за сметка на интернет телефонията (VoIP), която става все по-популярна;
  • преносът на данни бързо се увеличава;
  • цените за разговорите и за пренос на данни по мобилен телефон са по-високи в ЕС, отколкото в САЩ, но „средният приход от потребител“ в САЩ е по-голям поради по-масовото навлизане на мобилните телефони;
  • през 2012 г. само Дания, Германия, Латвия и Малта са изпълнили целта да предоставят разрешение за специфични обхвати на радиочестотния спектър. През 2013 г. целта вече е постигната в 21 държави членки, но закъснението да се предостави радиочестотната лента 800 MHz значително е забавило разгръщането на мобилните мрежи с 4G в ЕС;
  • срокът за получаване на разрешително за внедряването на нови мрежи е от няколко дни до няколко години в зависимост от това къде в ЕС се изгражда мрежата. Повечето компетентни органи все още не предоставят възможност за подаване на заявления по електронен път.

Инфраструктура

Според друга констатация от доклада в някои държави членки, сред които Белгия, България, Чешката република, Франция, Люксембург, Малта и Полша, достъпът до пасивната далекосъобщителна инфраструктура е разпокъсан, сложен и тромав.

Потребители

В отделните държави членки таксите между юридически лица за преносимост на номера, т.е. начисляваните на конкурента разходи за прехвърлянето на номера на даден абонат, варират в широки граници.

Високоскоростен интернет

Повечето европейски държави са разработили планове за високоскоростен интернет (с изключение на Гърция, Румъния и Кипър, които довършват подготовката им). Финансирането на националните проекти за високоскоростна връзка обаче е разнородно — чрез държавни средства под формата на държавна помощ или от структурните фондове на ЕС.

В доклада се разглеждат разностранни въпроси от нормативно естество — регламентиране на пазара; планове за високоскоростен интернет и източници на финансиране; национални регламентиращи органи; разрешителни; управление на радиочестотния спектър; предимства при достъп и достъп до пасивна инфраструктура; достъп и взаимосвързаност; потребители; универсална услуга; мрежова неутралност. Те са анализирани от гледна точка на пазарните тенденции, конкурентоспособността и целите на Програмата в областта на цифровите технологии. Обхванатият в доклада период е януари 2012 г. — декември 2013 г.

Вашият коментар