Народното събрание прие промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

imagesНародното събрание прие на първо четене и Законопроект за допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи. Измененията са свързани със земеделски земи, включени в масиви за ползване и одобрени за подпомагане по мярка „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. или съответната мярка за периода 2013 – 2020 г, предават от пресцентъра на парламента.

 

Предлага се тези земи да се разпределят на одобрените по мярката земеделски стопани. Условието е ползвателите да са регистрирали в общинската служба по земеделие правните си основания за участие в споразумение или разпределение за площи, които са по-големи или равни на одобрената за подпомагане площ. Предвижда се до изтичане на срока на поетия агроекологичен ангажимент местоположението и географските граници на тези земи да не могат да бъдат променяни.

Друга промяна предвижда да се извърши ревизия на сключените през последните 5 години договори за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от държавния и общинския поземлен фонд, включително на мерите, пасищата и ливадите. Председателят на Комисията по земеделието и храните Светла Бъчварова коментира, че проверката се налага, тъй като в последните 3-4 години имало сериозни нарушения при отдаване на земя на фирми с дейност не в областта на земеделието. По думите й тези фирми са имали възможност да ползват общински поземлен фонд, пасища и ливади, но не са имали никаква връзка с развитието на животновъдството в съответните региони.

Вашият коментар