КЗК санкционира Майкрософт България за нелоялна конкуренция

0120fc60d88f5a9b5c323b1d9347fda9Комисията за защита на конкуренцията установи, че е извършено нарушение по чл. 36, ал. 1 от ЗЗК от страна на „Майкрософт България“ ЕООД и наложи имуществена санкция в размер на 2 % от нетните приходи от продажби на дружеството за финансовата 2012 г., равняваща се на 187 000 лв. Производството е образувано по искане на „БиЕмДжи“ ООД, дистрибутор на софтуер за България с изградена дилърска мрежа на територията на цялата страна.

 

Проучването на КЗК установи, че Майкрософт България е публикувало съобщение, което е създало погрешна представа у адресатите, че молителят не би могъл вече да изпълнява извършваните до момента от него услуги, свързани с предлагане на продуктите на Майкрософт.

Видно от установените факти по преписката Майкрософт България наистина преустановява търговските си отношения с БиЕмДжи, изразяващи се в сключване на дистрибуторски договори за лицензионните програми от вида Volume Licensing и за ОЕМ партньор. От друга страна, наличието на прекратени договорни отношения между страните не води до отнемане правото на „БиЕмДжи“ ООД да предлага продукти с лицензи от вида Volume Licensing. Напротив, дружеството може да придобива продукти с този лиценз от всеки оторизиран дистрибутор на  Майкрософт за лицензионните програми от вид Volume Licensing – факт, който ответното дружество не отрича.

В резултат на възникналото заблуждение от страна на част от клиентите на молителя („Каниско“ ЕООД,“АСТ София“ ЕООД и „МикроМега“ ООД) са предприети действия по изпращане на писма,с които дружествата изрично посочват, че  преустановяват  търговските си отношения с „БиЕмДжи“ ООД.

КЗК счита, че поведението на ответника е недобросъвестно и е породило конкретни неблагоприятни правни последици за искателя като едностранно прекратяване на договори с някои от неговите клиенти, част от които („МикроМега“ ООД) са имали дългогодишни търговски отношения с ”БиЕмДжи” ООД.

Вашият коментар