Правителството прие предложените от министър Вигенин промени в Закона за дипломатическата служба

9d8fedae-47e5-3ebb-a5d5-503a259a0a94Министерският съвет прие днес предложения от министъра на външните работи законопроект за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба. Предлаганите промени са резултат от няколкомесечна работа на специално създадената работна група в МВнР, консултирани са с Колегуима на министерството, като са взети предвид и становищата на дипломатическите ни представителства в чужбина.


 
Преди да бъде внесен в МС проектът бе публично представен и за обществено обсъждане.

Основната задача на предлаганите изменения е да бъде засилено професионалното и експертно начало в дипломатическата служба чрез създаване на условия за устойчиво кариерно развитие и чрез ограничаване на т.нар. политическа квота сред ръководителите на мисии чрез намаляване от 20 на 10 на сто. Това ограничение трябва да бъде постигнато в тригодишен срок от влизането в сила на закона.

Новост в законопроекта е създаването на разпоредба, според която ежегодно по бюджета на Министерството на външните работи ще се осигуряват средства за оказване на съдействие на български граждани в чужбина. Средствата ще се разходват, възстановяват и отчитат при условия и по ред, определени с наредба на Правителството.

Вашият коментар