Парламентът откри факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ в Бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров“

imagesПарламентът откри факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ в структурата на Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас. Предложението, внесено от Министерския съвет, беше прието единодушно от 150 депутати.

Във факултета ще се извършва обучение по специалността от регулираните професии „Медицинска сестра“ от професионално направление „Здравни грижи“ и по специалността „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ от професионално направление „Обществено здраве“. В него ще работят 46 преподаватели. Определеният от Националната агенция за оценяване и акредитация капацитет на специалността от регулираните професии „Медицинска сестра“ за висшето училище е 80 студенти и 120 студенти за специалността „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“.

Вашият коментар