КС отмени мораториума върху сделките със замеделски земи в Студентския град

imagesКонституционният съд отмени мораториума, наложен от Народното събрание върху всички сделки на разпореждане с незастроени имоти в Студентския град в София, съобщават от Правен свят. Решението, докладвано от Румен Ненков, е гласувано единодушно. Делото бе образувано по искане на Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на точка 8 от Решение на Народното събрание от 26 май 2009 г. по доклада на Временната анкетна комисия за установяване на актове и действия, с които е уредена собствеността и начинът на ползване на имоти в Студентски град в София.

 

Мораториумът бе наложен през 2009 г. – до изясняване на собствеността на имотите с цел за се защити държавния интерес. И до ден днешен обаче изпълнителната власт не е направила нищо в тази насока.

Конституцията не позволява на Народното събрание по свое усмотрение да въвежда чрез решение, вместо със закон, нормативно ограничение на едно основно право, в случая правото на собственост, приема КС. По този начин се заобикаля законодателната процедура, включваща правилата за двете гласувания и възможността за връщане на закона с вето на президента, а тази процедура гарантира задълбоченост и обмисленост на законодателството.

В случая обаче, дори мораториумът да бе въведен със закон, а не с решение, той пак би бил противоконституционен, доколкото той разколебава правната сигурност и пренебрегва изискването за пропорционалност между ограничението на едно основно право и преследваната цел.

Мораториумът се разпростира върху разпоредителните сделки с всички незастроени имоти в Студентския град, без значение на начина на придобиването им, въпреки че Народното събрание е констатирало данни за допуснати закононарушения само в две направления – актуването на държавни имоти като общински и реституцията.

 

Текстът на съдебното решение може да прочетете в сайта на съда

Вашият коментар