СРП образува досъдебно производство за подаване на невярна информация за български банки

Prosecutor-logo (1)В резултат на координираните действия между Софийска районна прокуратура (СРП) и Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) на 30 юни 2014 г. е започнало досъдебно производство срещу Кирил Джабаров (р. 1985 г., в гр. София, български гражданин) и Робърт Димитров (р. 1974 г., в Чехословакия, български гражданин), съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

 

Има още

Ново ТР във връзка със замяна на пробацията с лишаване от свобода

изтеглен файлВърховният касационен съд се произнесе във връзка с противоречива съдебна практика по някои въпроси от наказателния процес и взе следното становище: Осъдените на наказание „пробация“, което на основание чл. 43а, т. 2 НК е заменено с наказание „лишаване от свобода“, се считат за осъдени на „лишаване от свобода“ от момента на влизане в сила на определението по чл. 452, ал. 3 от НПК с всички произтичащи от това последици.

 

Има още

Президентът връща за ново обсъждане промените в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за храните

zx450y250_788485Президентът Росен Плевнелиев връща за ново обсъждане приети на 18 юни разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, с който се правят промени и в Закона за храните. Държавният глава приветства заявения стремеж на народните представители да създадат условия за развитие на производството, доставката и дистрибуцията на стоки и услуги и да предотвратят нелоялни търговски практики.

 

Има още

Държавен вестник бр. 53 от 27.06.2014 г.

Държавен вестник, брой 53 от 27.06.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още

Парламентът откри факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ в Бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров“

imagesПарламентът откри факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ в структурата на Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас. Предложението, внесено от Министерския съвет, беше прието единодушно от 150 депутати.

Във факултета ще се извършва обучение по специалността от регулираните професии „Медицинска сестра“ от професионално направление „Здравни грижи“ и по специалността „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ от професионално направление „Обществено здраве“. В него ще работят 46 преподаватели. Определеният от Националната агенция за оценяване и акредитация капацитет на специалността от регулираните професии „Медицинска сестра“ за висшето училище е 80 студенти и 120 студенти за специалността „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“.

Предлага се да отпаднат пропорционалните такси за плащания в срока за доброволно изпълнение пред ЧСИ

images (1) Проект на Министерството на правосъдието за допълнение на Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители предвижда да отпадне пропорционалната такса върху сумата, която длъжникът е погасил в срока за доброволно изпълнение, съобщават от пресцентъра на министерсто на правосъдието.

 

 

Има още

Удостоверения за имоти да се получават от всяка служба по вписванията в страната

imagesВъв всяка служба по вписванията в страната да можем да подаваме заявления за удостоверения за собствеността върху недвижими имоти и за извършени вписвания по партидите им, предвижда проект на изменение и допълнение на Правилника за вписванията, съобщават от пресцентъра на министерство на правосъдието.

 

 

Има още

„Гугъл“ беше осъден от Европейския съд да „забравя“ потребителите си

изтеглен файлНай-голямата интернет търсачка „Гугъл“ вече изпълнява решението на Съда на Европейския съюз, с което всички търсачки бяха задължени при определени условия да трият лични данни на хора, които поискат тази информация за тях да бъде премахната.

 

 

Има още

КЗК наложи санкция за нелоялна конкуренция на пазара на посреднически услуги при сделки с имоти

imagesКомисията за защита на конкуренцията установи, че е извършено нарушение по чл. 29 от ЗЗК от страна на „Раев и Раев 2008” ЕООД и наложи имуществена санкция в размер на 5 % от нетните приходи от продажби на дружеството за финансовата 2013 г., равняваща се на 200 лв. Комисията постанови незабавно прекратяване на нарушението.

 

 

Има още

ЕК одобри картата на регионалните помощи в България за периода 2014—2020 г.

изтеглен файлЕвропейската комисия одобри картата за отпускане на държавна помощ в България за периода между 2014 и 2020 г. в рамките на новите насоки за регионална помощ, приети от Комисията през юни 2013 г. В новите насоки се определят условията, съгласно които държавите членки могат да отпускат държавна помощ на предприятията за регионално развитие. Тяхната цел е засилване на растежа и по-голямо сближаване в рамките на единния пазар.

Има още